Koppla in bredband och bredbandstelefoni via fiber med telefonadapter

Det här behöver du:

 • Telefonadapter (Tilgin HG351)
 • Strömadapter
 • Nätverkskabel
 • Delningsdosa
 • Telefonkabel

Se till att du har din pinkod tillgänglig. Du hittar pinkoden i brevet som du fick när du beställde Telia Bredbandstelefoni eller på Mitt Telia under Ärenden och Mina avtal och bekräftelser.

 1. Koppla ur din gamla utrustning

  Börja med att koppla ur din gamla utrustning för telefoni.

 2. Koppla telefonadaptern till nätverket

  Koppla en nätverkskabel från telefonadapterns grå WAN-uttag till ditt nätverksuttag.

 3. Koppla din telefon till telefonadaptern

  Telefonkabeln ska gå från din telefon till det gröna uttaget märkt Telefon1/Telefonsymbol på telefonadaptern. Om du har en jackslinga i bostaden och vill använda alla telejack, ersätt då detta steg med följande:

  Sätt delningsdosan i bostadens första telejack och koppla delningsdosans telefonkabel till telefonadapterns uttag märkt Telefon 1/Telefonsymbol. Koppla in telefoner i valfria telejack i din bostad.

 4. Koppla telefonadaptern till eluttaget

  Det gör du genom att koppla strömadapterns kabel till telefonadapterns uttag märkt 12V AC/12V DC och sätt strömadaptern i ett eluttag.

 5. Aktivera din bredbandstelefoni

  Kontrollera att lampan Status lyser med fast sken. 

 6. Ta fram din pinkod

  Hämta din pinkod för telefoni på Mitt Telia under Ärenden och Mina avtal och bekräftelser.
  Lyft på luren och följ de muntliga anvisningarna för att aktivera din telefoni.

  Använd den telefonsladd som följer med i kartongen om telefonadaptern inte får kontakt med plattformen.

 7. Dina uppgifter kontrolleras

  Detta tar bara några sekunder. Du ser att installationen är klar när lampan Phone 1 VoIP lyser med fast sken.

Problem med att mata in telefonnummer?

Ledningsproblem kan ibland göra att det inte går att mata in telefonnummer och pinkod via en telefon som är inkopplad på bostadsnätet. Koppla i så fall in telefonen direkt i telefonadaptern via den telefonkabel som följer med i paketet.

SÖK SUPPORT