Dålig täckning

Är du inomhus eller utomhus eller kanske i en kuperad terräng? Då kan din täckning påverkas.

Om du upplever att du har dålig täckning kan det bero på flera faktorer. Är en mobilmast överbelastad kan du uppleva sämre kontakt med nätet. Täckningen påverkas även av hur miljön ser ut där du befinner dig, det vill säga om du är inomhus eller utomhus, om det är kuperad terräng eller tät skog. Olika mobiltelefoner, modem och surfplattor skiljer sig åt, vilket också är en påverkansfaktor. Läs gärna Post- och telestyrelsens råd för bättre mobiltäckning.

På vår driftinformation hittar du driftkartor med aktuella driftstörningar. Vi uppdaterar även vår täckningskarta löpande. Där kan du se om det finns eller planeras en utbyggnad av 4G-täckningen på din ort. 

SÖK SUPPORT