Avinstallera Telia E-legitimation på Mac

  1. Öppna en webbläsare och fyll i file:///etc/iid/admin/index.html i adressfältet och trycka på Enter. I vissa fall behöver du starta webbläsaren i 32-bitarsläge för att kontrollpanelen ska fungera fullt ut. 

  2. Klicka på Enheter.

  3. Markera den e-legitimation som du vill ta bort

    Under Filbaserade enheter, markera den e-legitimation som du vill ta bort. Klicka på Välj.

  4. Markera Ta bort den filbaserade enheten. Klicka på Fortsätt.

  5. Bekräfta genom att klicka på Ta bort. Nu är din Telia E-legitimation avinstallerad.

SÖK SUPPORT