Internetdela iPhone

Med internetdelning kan du dela din surf med en annan enhet, till exempel en surfplatta eller en dator.

  1. Öppna Internetdelning-inställningar

    Öppna Inställningar och välj Internetdelning.

  2. Aktivera internetdelning

    För att internetdela med en annan enhet ska din mobil väljas på den andra enheten. Fyll i wifi-lösenordet som visas på din skärm. 

SÖK SUPPORT