Aktivera platstjänster iPhone

Med platstjänster aktiverat samlas data in via GPS, Bluetooth, wifi och mobilmaster för att fastställa din ungefärliga plats.

  1. Öppna inställningar

    Öppna Inställningar och scrolla ner till Integritetsskydd. 

  2. Klicka på Platstjänster

    Klicka på Platstjänster för att aktivera/avaktivera dem. 

  3. Hantera dina platstjänster

    Här kan du se för vilka appar som Platstjänster är aktiverade och när. 

SÖK SUPPORT