Ersättning efter avbrott

Du som har haft fel på dina tjänster hos Telia har rätt till ersättning om felet omfattas av Telias allmänna villkor. Önskemål om ersättning ska framställas inom skälig tid (två månader) och en förutsättning är att du först felanmält din tjänst. Ersättning krediteras på nästkommande faktura. Välj nedan om det gäller fast eller mobil tjänst. 

SÖK SUPPORT