Digitalidag är en nationell temadag om digitaliseringens möjligheter, som nu arrangeras för tredje året i rad. Hela 250 olika aktörer medverkar och arrangerar tillsammans 1270 aktiviteter på 200 orter runt om i Sverige, fredagen den 15 oktober. Målet är att alla ska kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Vi på Telia vill att alla i Sverige ska ha möjlighet att dra nytta av digitaliseringen, och därför tycker vi det är viktigt att delta i Digitalidag. 

Vår medverkan i årets upplaga består av två delar: Dels finns vi på plats med kunniga tekniker på ett dagcenter i Södertälje för att hjälpa seniorer komma igång med digital teknik. Där ges möjlighet att testa datorer och surfplattor, och lära sig mer om allt från e-post och sociala medier till videosamtal. Dels kommer också representanter för Telias ledningsgrupp under dagen att vara med och bemanna Ring Digitalidag, en telefonlinje dit digitala nybörjare kan ringa för att ställa frågor och få vägledning om var man kan få hjälp med digitala verktyg och tjänster.

– Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i rask takt och det är viktigt att alla ska kunna ta del av de nya möjligheterna. Att minska det digitala utanförskapet, inte minst bland våra äldre, är ett av fokusområdena i Telias hållbarhetsarbete och därför välkomnar vi möjligheten att medverka i Digitalidag för att hjälpa till att sprida inspiration och kunskap, säger Anders Olsson, vd för Telia Sverige.

Läs mer om Digitalidag och se hela aktivitetsprogrammet på digitalidag.org.

Initiativtagare till Digitalidag är Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige, (LO), Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter.
 

Tillbaka till Tillsammans i Folknätet