I en global ranking av World Benchmarking Alliance, publicerad i december 2021, kommer Telia på 11:e plats av 150 teknikföretag för arbetet med att öka digital inkludering. Telia utmärker sig särskilt inom cybersäkerhet och stöd för barns säkerhet på nätet.

Resultatet är ytterligare ett kliv uppåt jämfört med 2020 års ranking, då Telia placerade sig som nummer 19 av 100 företag.

Rankingen bedömer bland annat företagens arbete med att förbättra tillgången till uppkoppling, höja digital kompetens, främja säker och trygg internetanvändning samt etik inom teknisk innovation. 

– Digital inkludering är avgörande för att samhället ska kunna dra full nytta av digitaliseringens potential. Därför är det integrerat i vår affärsstrategi där vi åtar oss att erbjuda pålitlig uppkoppling till alla och öka användarnas digitala kompetens så att ingen ställs utanför, säger Sara Nordbrand, hållbarhetschef på Telia Company.

Telia får goda omdömen inom cybersäkerhet och stöd till barns säkerhet på nätet. Telia engagerar sig i en rad initiativ som drivs av partners inom barnrättsområdet. Till exempel lanserades satsningen Mobilkörkortet under 2021 i samarbete med antimobbningsorganisationen Friends, ett samtalsunderlag riktat till barnfamiljer med syftet att ge barnen en trygg start på nätet.

– Vi är stolta över våra resultat och stolta över att vara ett företag som engagerar sig för att skapa ett bättre uppkopplat liv, men vi har mycket kvar att göra, säger Sara Nordbrand.

Rapporten nämner även Telias initiativ Mer Digital, som syftar till att minska digitalt utanförskap bland äldre. Initiativet genomförs tillsammans med kommuner runt om i Sverige, och hittills har nästan 10 000 seniorer fått hjälp av ungdomar att förbättra sina digitala färdigheter.

Rankingen av digital inkludering har utvecklats av samarbetsorganisationen World Benchmarking Alliance, och mäter hur företag främjar ett mer inkluderande samhälle. I denna rankingrapport granskades 150 av världens mest inflytelserika företag inom digital teknik, bland annat nätoperatörer och mobiltillverkare.

Tillbaka till Tillsammans i Folknätet