I en ny global ranking av World Benchmarking Alliance, publicerad i december 2020, kommer Telia på 19:e plats av 100 teknikföretag för arbetet med att öka digital inkludering. Telia utmärker sig särskilt inom cybersäkerhet och stöd för barns säkerhet på nätet.

Rankingen bedömer bland annat företagens arbete med att förbättra tillgången till uppkoppling, höja digital kompetens, främja säker och trygg internetanvändning samt etik inom teknisk innovation. Till exempel uppmärksammar rapporten att Telia är ett av få företag som har antagit riktlinjer för etik inom artificiell intelligens (AI).

– Det här året betyder en pålitlig och säker uppkoppling mer än någonsin. Men även en högre digital kompetens i alla ålders- och samhällsgrupper. Resultatet är därför ett fantastiskt kvitto på vårt arbete, säger Anna Augustson, hållbarhetschef på Telia Sverige.

Telia får goda omdömen inom cybersäkerhet och stöd till barns säkerhet på nätet. Till exempel har Telias medarbetare själva åkt runt i landet under de senaste åren för att utbilda barn, vuxna och familjer i olika sammanhang kring vad som kan hända i online-världen, bland annat under rubriken ”Troll och virus – hur kan man skydda sig mot dem”.

Ung hjälper äldre under ett Mer Digital-evenemang i Sunne.

Mer Digital lyfts fram

Rapporten nämner även Telias initiativ Mer Digital, som syftar till att minska digitalt utanförskap bland äldre. Initiativet genomförs tillsammans med kommuner runt om i Sverige, och hittills har nästan 10 000 seniorer fått hjälp av ungdomar att förbättra sina digitala färdigheter.

– Digital inkludering och ett tryggare liv på nätet är områden som vi vill fortsätta att utveckla. Studier visar också att digital teknik kan användas för att snabbare nå alla FN:s 17 globala hållbarhetsmål. För att tekniken ska bidra positivt behöver mänskliga rättigheter och inkluderingsaspekter integreras i alla affärsprocesser”, säger Anna Augustson.

Rankingen av digital inkludering har utvecklats av samarbetsorganisationen World Benchmarking Alliance, och mäter hur företag främjar ett mer inkluderande samhälle. I denna första rankingrapport granskades 100 av världens mest inflytelserika företag inom digital teknik, bland annat nätoperatörer och mobiltillverkare.

Tillbaka till Tillsammans i Folknätet