Telias samarbetspartners

För att du ska känna dig trygg i kommunikationen med oss listar vi våra samarbetspartners och deras avsändaradresser.

För att kunna arbeta effektivt med dina synpunkter samarbetar vi på Telia med ett antal externa företag när vi genomför marknadsundersökningar och kundenkäter. För att du ska känna dig trygg i kommunikationen med oss har vi listat våra samarbetspartners och deras avsändaradresser.

Bosbec gör utskick från följande avsändare:
http://tmr.telia.se
www.bosbec.se

Bright Relation AB gör utskick från följande avsändare: info@teliasonera.com
www.brightrelation.com

Electra Sweden AB gör utskick i form av bekräftelse och leveransbekräftelse vid köp av tillbehör från följande avsändare:
order-telia@electra.se

Ipsos gör utskick från följande avsändare:
support@tyckomtelia.se
undersokning@tyckomtelia.se
noreply@tyckomtelia.se
survey.sweden@ipsos-research.com
www.ipsos.se

Norstat gör utskick från följande avsändare:
info@norstat.se
www.norstat.se

Telia samarbetar med Quicksearch när det gäller kundundersökningar från följande avsändaradress:
@feedback.telia.se men med olika benämningar för respektive undersökning, t.ex.  undersökning@feedback.telia.se, support@feedback.telia.se, kopupplevelse@feedback.telia.se m.fl.
www.quicksearch.se

Wiraya AB gör sms-utskick från:
+46766921282 
go.wiraya.com

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up svg-icon-checkmark