Telias samarbetspartners

För att kunna arbeta effektivt med dina synpunkter samarbetar vi på Telia med ett antal externa företag när vi genomför marknadsundersökningar och kundenkäter. För att du ska känna dig trygg i kommunikationen med oss har vi listat våra samarbetspartners och deras avsändaradresser.

Bosbec gör utskick från följande avsändare:
http://tmr.telia.se
www.bosbec.se

Bright Relation AB gör utskick från följande avsändare: info@teliasonera.com
www.brightrelation.com

Effectis AB gör utskick från följande avsändare:
info@effectris.se
www.effectris.se

Ipsos gör utskick från följande avsändare:
support@tyckomtelia.se
undersokning@tyckomtelia.se
noreply@tyckomtelia.se
survey.sweden@ipsos-research.com
www.ipsos.se

Norstat gör utskick från följande avsändare:
info@norstat.se
www.norstat.se

Telia samarbetar med Satmetrix när det gäller kundundersökningar från följande avsändaradresser:
Telia<no-reply@teliasonera.com>
Telia<no-reply@teliacompany.com>
www.satmetrix.com