Telias samarbetspartners

För att du ska känna dig trygg i kommunikationen med oss listar vi våra samarbetspartners och deras avsändaradresser.

För att kunna arbeta effektivt med dina synpunkter samarbetar vi på Telia med ett antal externa företag när vi genomför marknadsundersökningar och kundenkäter. För att du ska känna dig trygg i kommunikationen med oss har vi listat våra samarbetspartners och deras avsändaradresser.

Bosbec gör utskick från följande avsändare:
http://tmr.telia.se
www.bosbec.se

Bright Relation AB gör utskick från följande avsändare: info@teliasonera.com
www.brightrelation.com

Ipsos gör utskick från följande avsändare:
support@tyckomtelia.se
undersokning@tyckomtelia.se
noreply@tyckomtelia.se
survey.sweden@ipsos-research.com
www.ipsos.se

Norstat gör utskick från följande avsändare:
info@norstat.se
www.norstat.se

Telia samarbetar med Quicksearch när det gäller kundundersökningar från följande avsändaradress:
@feedback.telia.se men med olika benämningar för respektive undersökning, t.ex.  undersökning@feedback.telia.se, support@feedback.telia.se, kopupplevelse@feedback.telia.se m.fl.
www.quicksearch.se

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton