Uppkopplad landsbygd är levande landsbygd

Hösten 2016 uppdaterade regeringen sina bredbandsmål. Till 2025 ska hela Sverige vara uppkopplat. Så här samverkar Telia med Sveriges kommuner för att vi ska nå målet.

När hon inte utses till en av Framtidens kvinnliga ledare – vilket har skett årligen sedan 2014 – arbetar Linda Hernström som chef för Telia Fiber. Som sådan leder hon arbetet med att koppla upp några av Sveriges minst uppkopplade orter.

– Sverige genomgår en digital revolution och det är viktigt att delar av landet inte hamnar i ett digitalt utanförskap. Tillgången till snabb och stabil uppkoppling blir allt mer av en förutsättning för att kunna arbeta, leva och bo, inte minst för de som bor på landsbygden, säger Linda Hernström.

Samverkan i Höör

En av de kommuner som Linda Hernström arbetar med är Höör. När Telias samverkansavtal med kommunen startade 2014 hade bara strax över 5 procent av Höörs 7 000 hushåll tillgång till fiber. Men arbetet har snabbt gått framåt.

– I dag har mer än 40 procent av hushållen tillgång till fiber. Dessutom har ytterligare 20 procent av hushållen tillgång till fiber till tomtgränsen, vilket är lätt att koppla upp sig mot. Det här är stort, särskilt som en tredjedel av de kunder som vi nådde i kommunen under 2016 aldrig hade haft bredband innan, säger Linda Hernström.

"Telia har kopplat upp Sverige i 164 år. Från kopparnätet till 4G och fiber och nu snart med 5G. Det är det vi gör bäst. Och det kommer vi fortsätta med."

En exempelkommun

För att koppla upp Sveriges minst uppkopplade orter behövs samverkan med kommunen i fråga och med andra aktörer i samhället. Linda Hernström ser Höör som en exempelkommun i sammanhanget.

– Höör har haft extremt bra organisation kring allt från gräv- och marktillstånd till kommunikation med de boende. Utan kommunens fantastiska engagemang, en bredbandssamordnare som brinner för att koppla upp hela samhället, ett engagerat byalag och Höörs dedikerade ambassadörer på landsbygden hade det här inte gått.

Trots att fiberarbetet på många sätt är en modernisering av landsbygden, ser Linda Hernström det som en del av en gammal Telia-tradition.

– Telia har kopplat upp Sverige i 164 år. Från kopparnätet till 4G och fiber och nu snart med 5G. Det är det vi gör bäst. Och det kommer vi fortsätta med.

Regeringens bredbandsmål

Regeringens bredbandsmål säger att 98 procent av Sveriges befolkning bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet senast 2025. Resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Vi kallar det ansvarsfullt företagande