Välkommen Sunne
till Framtidens nät

Från kopparnät till fiber- och mobilnät

Framtidens nät i Sunne

Telia tar ett helhetsgrepp i Sunne kommun och ersätter det gamla kopparnätet med Framtidens nät, det vill säga fiber- och mobilnät. Den 31 januari 2019 blir Sunne Sveriges första kommun med en framtidssäkrad digital infrastruktur.

Kopparnätet är en gammal teknik. Stora delar av kopparnätet lever inte upp till dagens krav på driftsäkerhet och kapacitet, än mindre morgondagens. Med den här satsningen får Sunne en digital infrastruktur som företag och boende kan växa i.

Läs mer nedan, eller gå direkt till våra erbjudanden för privatpersoner och företag.

Vad innebär detta?

Hur påverkas jag?

Kopparnätet i Sunne kommun släcks den 31 januari 2019.

Det innebär att boende och företagare i Sunne som har bredband och/eller telefoni via kopparnätet kommer att behöva beställa nya tjänster av Telia eller en annan operatör innan dess.

Vad behöver jag göra?

Alla berörda kommer i god tid erbjudas en modern lösning via fiber eller mobilnätet via oss eller annan operatör. Du som bor eller har företag i tätorten kan redan idag välja mellan nya tjänster via fiber eller mobilnätet.

De flesta som idag inte kan beställa fiber av oss tillhör olika fiberföreningar utanför tätorten. Vi kommer att ha en nära dialog fiberföreningarna för att tillsammans koppla upp landsbygden i Sunne. 

Erbjudande

Med fiber för framtiden

Villaägare och mindre företag erbjuder vi anslutning till vårt öppna fibernät Öppen Fiber. Med Öppen Fiber från Telia får du uppkoppling med närapå obegränsad kapacitet – och valfriheten att själv bestämma vem du köper bredband, tv och telefoni av.

Större företag med höga krav på uppkoppling och driftsäkerhet erbjuder vi Telia-exklusiva lösningar där vi står för både fiberanslutning och -tjänster.

För oberoende av nya tekniker, såsom 5G, så kommer fiber spela en avgörande roll för snabb, säker och stabil uppkoppling även framöver.

Modern lösning till alla

Behöver du inte fiber, eller kan vi idag inte erbjuda dig fiber, kommer vi att erbjuda dig en modern lösning via mobilnätet. Om mobiltäckningen inte är tillräckligt stark där du bor låter vi en tekniker montera en särskild utomhusantenn som förstärker mobilsignalerna.

Anna-Britta Forslund på Hammarbackens skogscafé i Lindesberg har fått en sådan lösning och har 8-10 datorer uppkopplade samtidigt. ”Det fungerar jättebra”, säger hon.

Erbjudande

Lär dig mer om digitaliseringens möjligheter

Vill du lära dig hur man använder internetbanken, kollar på Play-tjänster i mobilen, eller använder kommunens E-tjänster? I höst så kommer Telia tillsammans med Sunne kommun att bjuda in till en helkväll där du kommer att få veta mer om möjligheterna med en bra internetuppkoppling och få svar på dina frågor om hur man använder dator eller mobil.

När vi vet tid och plats så kommer vi att uppdatera den här sidan med mer information.

Aktuella erbjudanden till privatpersoner och företag

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Varför görs detta?

Kopparnätet är en gammal teknik. Stora delar av kopparnätet lever inte upp till dagens krav på driftsäkerhet och kapacitet, än mindre morgondagens. Med en framtidssäkrad digital infrastruktur så är Sunne redo att hantera dagens och morgondagens behov av hastighet och kapacitet. Det kommer ge kommunen, invånarna och företagen en digital infrastruktur att växa i.

Vad erbjuds kunderna istället?

Alla som bor eller har företag  i Sunne kommun kommer att få erbjudande om en modern lösning antingen via fiber- eller mobilnätet; från oss eller annan operatör.

Är de nya lösningarna lika driftsäkra som kopparnätet?

Ja, de nya lösningarna är minst lika driftsäkra. Varken fiber eller den mobila tekniken drabbas inte heller av avbrott på grund av fallande träd eller blötsnö som skadar ledningarna.

Vad händer om Telias täckning är dålig där jag bor och jag inte kan beställa fiber?

Oftast fungerar det med routern/basenheten även när det inte går att använda en vanlig mobiltelefon inomhus. Om det inte skulle fungera kompletteras utrustningen med en utomhusantenn, som en tekniker monterar där signalen från mobilnätet är starkast.


Om du trots detta inte kan få en fungerande lösning från Telia finns andra operatörer som kan lösa dina behov. Telia tar ansvar för att alla berörda kunder får information och vägledning till de alternativ för telefoni och bredband som finns på marknaden.


Hos den operatörsneutrala kundtjänsten Telekomguiden kan du få opartisk information om vilka leverantörer du kan vända dig till för en ny lösning. I de få fall där alternativ helt saknas träder Post- och telestyrelsen in och säkerställer att den lagliga rätten till telefoni och bredband uppfylls.

Vad händer om jag inte gör något?

Att kopparnätet i Sunne kommun släcks den 31 januari 2019 innebär att boende och företagare i Sunne som har bredband och/eller telefoni via kopparnätet kommer att behöva beställa nya tjänster av Telia eller en annan operatör innan dess.


Dina abonnemang i fasta kopparnätet, stängs det datum som står i ditt uppsägningsbrev som du ska få från din operatör senast tre månader innan stängning. Det betyder att du inte längre kan använda dina tjänster från det datumet.

 

Vad händer med telefonledningen?

En tid efter att dina fasta tjänster har upphört börjar vi ta ned stolpar i delar av nätet som inte är aktivt, på allmän mark och tomtmark samt teleledningar fram till väggfäste eller skorsten.
Vi anpassar detta arbete till årstid och markförhållanden.

Teleledningen inomhus berörs inte utan är fastighetsägarens ansvar.