Välkommen Sunne
till Framtidens nät

Framtidens nät i Sunne

Vad innebär detta?

Hur påverkas jag?

Kopparnätet i Sunne kommun släcks den 31 januari 2019.

Det innebär att boende och företagare i Sunne som har bredband och/eller telefoni via kopparnätet kommer att behöva beställa nya tjänster av Telia eller en annan operatör innan dess.

Vad behöver jag göra?

Alla berörda kommer i god tid erbjudas en modern lösning via fiber eller mobilnätet via oss eller annan operatör. Du som bor eller har företag i tätorten kan redan idag välja mellan nya tjänster via fiber eller mobilnätet.

De flesta som idag inte kan beställa fiber av oss tillhör olika fiberföreningar utanför tätorten. Vi kommer att ha en nära dialog fiberföreningarna för att tillsammans koppla upp landsbygden i Sunne. 

Med fiber för framtiden

Modern lösning till alla

Lär dig mer om digitaliseringens möjligheter

Aktuella erbjudanden till privatpersoner och företag

Vanliga frågor och svar