TELIA SPONSRING

Sponsring är en viktig del i Telias marknadsföringsmix och en viktig del i att visa vårt samhällsengagemang.

Vår ambition är att sponsring ska vara ett samarbete där vi blir en bra och betydelsefull partner och där vi bidrar med mer än bara pengar. Vi väljer att gå in i färre sponsorskap men arbetar desto närmare de projekt/evenemang vi väljer att gå in i.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Erbjudande

FRIENDS

HUVUDSPONSOR Telia är huvudsponsor till Friends och på så vis en viktig del i deras arbete för att stoppa mobbning. Varje dag mobbas elever i Sverige och varje dag arbetar Friends för att förändra detta. Genom ett långsiktigt arbete med utbildning, rådgivning och opinionsbildning vill Friends öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Telia tillsammans med Friends fokuserar och agerar inom två huvudsakliga områden; schyssta nätvanor och barns rättigheter online.

CHILDHOOD FOUNDATION

HUVUDSPONSOR OCH MEDGRUNDARE Arbetar för att förhindra att barn utsätts för övergrepp och exploatation. Del av all-in strategi, fokusera på rollen som IKT förebygga missbruk online. Vi är co finansiärer Working for preventing that children are exposed to abuse and exploatation. Part of all-in strategy, focusing on the role as ICT preventing abuse online. We are co-funders.

Erbjudande
Erbjudande

POLAR MUSIC PRIZE

Polarpriset sträcker sig över musikaliska gränser och ges till individer, grupper och institutioner som ett erkännande av exceptionella prestationer i musikens tjänst.

VÄRDERING AV SPONSRINGSFÖRFRÅGNINGAR

Telia får en stor mängd förfrågningar kring sponsring och samarbeten varje dag. Det är otroligt kul att många vill samarbeta med oss men av naturliga skäl så har vi inte möjlighet att gå in i allt. Så här ser vi på sponsring:

TELIA VILL...

...alltid hitta en logisk koppling till vår affär, där våra tjänster bidrar och gör verklig skillnad på ett naturligt sätt.

Få förfrågningar i god tid (riktmärke 6 månader) - detta för att hinna utnyttja samarbetet/associationsrätten i egna medier.

TELIA VILL UNDVIKA...

...aktiviteter som är kopplade till fara eller våld och som kan skada människor och djur.

...aktiviteter med politiska eller religiösa ställningstaganden.

...verksamhet som är uppenbart skadlig för miljön.

...aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill.

...passiv och rutinmässig bidragsverksamhet.

...organisationer som på något sätt diskriminerar pga. kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion, etc.