Den senaste 5G-baserade tekniken som network slicing och positionering kommer att ge industrin möjlighet att utveckla smarta och hållbara lösningar. Nu startar Telia och Ericsson innovationsprogrammet NorthStar för att accelerera utvecklingen.

Utanför lilla Sandhult, någon mil nordost om Borås, ligger AstaZero – sex kilometer av slingrande vägar, snabba raksträckor och ett litet simulerat stadsområde. Där utvecklas och testas säkerhetssystem och kommunikationslösningar för fordonsindustrin i en fullskalig testmiljö för automatiserade transportsystem. 

AstaZero var den första anläggningen i sitt slag med eget 4G-nätverk, och nu tar de steget vidare till 5G. Det gör de med hjälp av NorthStar, ett nytt innovationsprogram lanserat av Telia tillsammans med Ericsson.

– Med NorthStar-programmet bjuder vi in industrin för att samarbeta och testa sina lösningar på den senaste 5G-tekniken och vi skapar förutsättningar för att accelerera utvecklingen smarta hållbara transportlösningar, säger Telias VD Anders Olsson.

Navet i NorthStar-programmet är ett specialutvecklat 5G-nät avsett för innovation. Rent tekniskt består det av ett nytt 5G core-nät, själva hjärnan i ett mobilnät, som är integrerat mot Telias befintliga, publika 5G-nät som nu byggs ut över hela Sverige. Företag kan också bygga lokala nät på exempelvis testsajter eller forskningsanläggningar och koppla upp dessa mot innovationsnätet, oavsett var i Sverige de är verksamma.

Transportindustrin först ut

Ett av de områden som kommer att utforskas med hjälp av NorthStar är de så kallade transportkorridorer med 5G-täckning som Telia utvecklar med stöd från EU. De innebär att självkörande fordon färdas mellan olika logistikhubbar, till exempel en lastbil som lämnar en hamn, rullar vidare längs motorvägarna och så småningom anländer till en inhägnad lageranläggning. Längs vägen behöver fordonet växla mellan lokala dedikerade 5G-nät och det publika 5G-nätet – precis ett sådant scenario som NorthStar-programmet ger AstaZero möjlighet att testa utan att behöva lämna den egna testanläggningen.

– För AstaZero innebär kombinationen av ett öppet och ett stängt nät att vi kan växla upp testverksamheten för både forsknings- och utvecklingsprojekt, säger Peter Janevid, VD på AstaZero.

NorthStar kommer inledningsvis att i första hand fokusera på just fordons- och transportlösningar, allt från bilar och lastbilar till bussar och hjullastare. Det kommer också löpande att uppdateras med ny funktionalitet som ännu inte är tillgänglig i det öppna 5G-nätet. Sådant som network slicing för att kunna leverera olika typer av tjänster parallellt i samma nätverk, eller positionering för olika typer av tillgångar kommer att öppna nya utvecklingsområden för många branscher.

NorthStar-programmet kommer att bemannas av 5G-experter från Telia och Ericsson som kommer att förvalta och utveckla nätet och stötta deltagande partners.