Vi lever mitt i ett utvecklingssprång. 5G byggs ut i landet och skapar helt nya förutsättningar för människor att mötas, samarbeta och roa sig. Vi ligger i framkant i Sverige, men det är inte första gången Telia är med och driver teknologiutvecklingen. Här gör vi en nostalgisk tillbakablick!

1850 - Telegrafi var hett

Redan på 1850-talet var Telia, eller Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket som bolaget då hette, långt framme med det senaste. På den tiden var telegrafi det mest moderna man kunde tänka sig. År 1850 infördes den första elektriska telegrafen i Sverige, och 1853 byggdes den första telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala. Det krävdes 1 800 stolpar för det nya nätet, och snart fortsatte utbyggnaden i resten av landet. 

1877 - Den första telefonen

Drygt tjugo år senare var det dags för ännu ett stort tekniksprång när den första telefonen kom till Sverige 1877. Året innan hade Alexander Graham Bell lämnat in sin patentansökan för sin nya uppfinning som vida överträffade telegrafen. Men den nya uppfinningen togs emot med viss skepsis till en början. Efter en utredning om telefonens framtida användning drog man slutsatsen att telefonapparaterna inte skulle få något större genomslag i Sverige – telefonens räckvidd var vid den tiden max 50 kilometer. 

Liten ordlista

AXE-växel: AXE är ett digitalt telefonväxelsystem som utvecklades av Ericsson och Televerket. AXE började som en digital växel för fast telefoni, men vidareutvecklades sedan till att vara huvudplattformen för all telefontrafik i NMT- och GSM-systemen.

NMT-systemet: NMT är en analog och trådlös mobiltelefonteknologi som blev den första ursprungligen gemensamma standarden för de nordiska länderna. 

GSM: Globalt system för mobil kommunikation ersatte NMT 1991 i Norden. GSM kallas också andra generationens mobiltelefonsystem. 

1880-talet - Telefontätast i världen

Men precis som idag så utvecklades tekniken i rask takt och man ändrade åsikt ganska fort. I Sverige fick telefonen en väldigt snabb tillväxt – svenskarna var ”early adopters” redan då! Telefonföreningar bildades över hela landet och byggde egna telefonnät. Mellan 1880–1885 blev Stockholm den telefontätaste staden i världen. På den tiden krävdes telefonister för att koppla ihop två abonnenter. 

1924 – Sveriges första automatiska telefonväxel

Fram till tidigt 1900-tal var abonnenternas telefoner fortfarande rejäla pjäser, men när man började placera batterierna till telefonernas strömförsörjning centralt i telefonväxeln kunde telefonapparaterna göras mindre. År 1924 driftsattes Sveriges första automatiska telefonväxel och anslutna telefoner började använda den klassiska fingerskivan. 

En telefonväxel från 1897, tillverkad av LM Ericsson. Står numera på Telias huvudkontor i Solna.

1972 – Sista manuella telefonväxeln försvinner

I takt med att telefonerna blev allt fler ökade kraven på telefonisterna, och det teknikkliv som hade inletts med den första automatiska växeln fullbordades när automatiseringen genomfördes fullt ut. Den sista manuella telefonstationen i Televerkets nät stängdes 1972. 

1970 och 1980-talet – AXE-växel och NMT-systemet

Under 1970-talet gjorde Televerket och LM Ericsson gemensam sak och började utveckla datorstyrda elektroniska växlar. AXE-växeln blev kring 1980 standarden i det svenska telefonnätet och senare även en grundpelare för den moderna mobiltelefonin i NMT-systemet (Nordisk Mobiltelefonisystem, även kallat första generationens mobiltelefoni), och GSM. Även när det gäller NMT var Sverige tillsammans med de andra nordiska länderna i världstäten för teknikutvecklingen, för 1973 blev Televerket det första bolag som byggde upp ett fungerande NMT-nät.

1980-talet – Mobiltelefonerna gör succé

Eftersom antalet mobiltelefoner ökade i rask takt under 1980- och 90-talen behövde man även utveckla näten. I mitten av 1980-talet tog antalet frekvenser i 450 MHz-bandet helt enkelt slut. NMT900 lanserades, vilket bland annat gjorde det möjligt att bygga telefoner som inte krävde lika mycket ström. 

1990-talet – GSM en stor framgång

Sedan fortsatte utvecklingen av mobiltelefonin i snabbt tempo, ofta mycket snabbare än vad dåtidens politiker och affärsmän kunde ana. Under 1990-talet beräknade Televerket att GSM skulle ha 25 000 abonnenter 1994. Det blev över 400 000…

2009 – Världspremiär för 4G i Sverige hos Telia 

Med 3G kopplas mobiltelefonin och internet samman för första gången. 3G-systemet ökade drastiskt överföringshastigheterna och gav helt nya typer av tjänster till användarna. 2009 var det dags för nästa tekniksprång, då Telia och Sverige blev först i världen med att lansera ett publikt 4G-nät. Vid det här laget var smartphonen på väg att bli allmängods hos svensken. Och resten är, som man säger, historia. 

2020 och in i framtiden – 5G med spännande potential

För varje generation mobilkommunikation har kommunikationen mellan människor blivit snabbare och enklare. Dessutom har ny teknik ständigt bäddat för utvecklingen av helt nya tjänster. Det är något som blivit väldigt märkbart det senaste året då vi mer än någonsin har behövt digitala redskap för att fortsätta arbeta och leva. Vad 5G kommer att föra med sig i form av nya innovationer och möjligheter kan vi bara spekulera kring – historien visar att vi ofta gissar fel och underskattar framtidspotentialen hos ny teknik!