Fiber till lägenhet

Uppkopplad, smart fastighet
Beställ med eller utan Telia-abonnemang
Vi tar hand om installationen

Välj mellan Telia Fiberanslutning och Öppen Fiber

Telia Fastighetsstyrning

Uppkopplad och smart fastighetsdrift

Dra in fiber - så går det till

Jag är intresserad av Fiber från Telia