Öppet nät

Koppla upp din fastighet med ett öppet nät som ger dina boende en mängd tjänsteleverantörer och olika erbjudanden att välja bland.

Man i silhuett framför fönster

Därför ska du välja öppet nät från Telia

Ett avtal om öppet nät öppnar för anslutning av ett stort antal tjänsteleverantörer till er fastighet. Du kan ge ett grundutbud med tv och streaming till alla hushåll i din fastighet eller bostadsrättsförening samt ta del av olika smarta tjänster som gör ditt liv som fastighetsägare enklare, skapar attraktivare bostäder och hjälper dig med drift och boendemiljö.

 • Valfrihet för dina boende

  Välj bland tjänsteleverantörer och erbjudanden

 • Sveriges bästa tv-tjänst

  Välj till ett grundutbud av tv och streaming

 • Smarta tjänster

  Tjänster inom säkerhet, drift och miljö

Vill du veta mer om öppet nät?

Hör av dig så hjälper vi till att hitta en lösning som passar för din fastighet.

Vi älskar frågor och funderingar

Hör gärna av dig för att se hur du upphandlar ett öppet nät med bra lösningar till din fastighet.

Kontakta oss för offert. Du kan välja mellan våra varumärken Telia eller Zitius samt om du vill ha kollektiva tjänster eller helt öppet nät. Dina boende beställer sedan tjänster via våra tjänsterportaler: För Telia Öppen fiber gäller Bredbandswebben och för Zitius är det Zmarket.

Från beställning till färdig fiberinstallation tar det normalt 6-9 månader.

Är du ny kund, använd detta formulär att bli kontaktad av en säljare.

Vill du utöka antalet anslutningar för kollektiva tjänster eller lägga till fastighetsstyrningstjänster, lägg din beställning via Eftermarknadsbeställning (telia.se), eller ring Fastighetsägaringången på telefon 020–30 00 60

För förändring av befintligt avtal kontaktar du din ansvariga säljare. Om du saknar kontaktuppgifter till säljare, vänligen lägg ett ärende till oss via kontaktformuläret.

För att vi ska kunna stötta dig som fastighetsägare på bästa sätt behöver vi få information om kontaktpersoner byts för avtalet. Uppgifter om behörig beställare och kontaktperson vid felavhjälpning och support är av vikt för vårt samarbete. Meddela oss förändringar via kontaktformuläret på Fastighetsägaringången.

Du som Fastighetsägare i ett öppet nät kan erbjuda dina boende kollektiva tv- och streamingtjänster. I det kollektiva avtal som tecknats mellan dig som fastighetsägare och Telia, framgår det om dina boende själva hanterar kollektiv hårdvara.

Tv och streaming fungerar som ett grundutbud, där boende kan själv beställa mer tv och streaming eller andra fibertjänster. De beställer av valfri tjänsteleverantör på bredbandswebben eller via Zmarket.

Oavsett typ av kollektivt avtal sköter boende själva sina tjänster i samråd med tjänsteleverantören. Här finns även möjlighet att utöka med individuella tjänster.

Boende aktiverar sin kollektiva tv och streaming på telia.se/aktivera eller via Telias kundtjänst på 020-20 20 70. Mer information och erbjudanden för dina boende finns på telia.se/merinfo.

Om en boende saknar svenskt personnummer kan 
detta formulär användas. I formuläret fyller kunden i sina uppgifter och önskat leveransdatum. De kollektiva tjänsterna aktiveras då på ett fiktivt personnummer och en personlig kod skickas till kundens fakturaadress för kommande ärenden med kundservice.

Kontakta fakturakundtjänsten på 020-30 00 60.

Fakturakundtjänsten nås även via MyBusiness.

Felanmälan via Fastighetsägaringången kan hjälpa dig med analys och felavhjälpning för driftstörningar i fastighetsanslutningen och i tjänsterna Fastighetsstyrning och analog kabel-tv.

Vi gör även felavhjälpning vid misstänkt fel i ditt fastighetsnät, antingen till självkostnadspris eller enligt avtal med Telia. 

Vår felavhjälpning kan leda till ett teknikerbesök hos dig.

Lägg enkelt ditt ärende via kontaktformuläret och välj felanmälan när du loggat in eller ring felanmälan på Fastighetsägaringången på telefon 020-30 00 60.

Om en boende har problem med sina tjänster i hemmet ska de alltid felanmäla detta till sin tjänsteleverantör.

Dina boende kan ringa 020-20 20 70 för kollektiva tjänster från Telia eller 90 200 för Telias kundtjänst. För andra tjänsteleverantörer än Telia ska den boende kontakta tjänsteleverantören direkt.

Företagskunder hänvisas till 90 400 för Telias tjänster, alternativt direkt till sin tjänsteleverantör.

Om boende har Telia som leverantör kan de även gå till telia.se/fixa och felsöka.

Om en hyresgäst upplever försämrad kvalité på sina tjänster kan nedan tips vid en första felanalys vara till hjälp.

 • Prova att starta om utrustningen

 • Gör en fabriksåterställning enligt instruktion av den aktuella hårdvaran.

 • Gå till telia.se/fixa och felsök för tv och streamingtjänster.

Om ingen av dessa åtgärder hjälper, be hyresgästen kontakta sin tjänsteleverantör för grundligare felsökning.

Om Telia är tjänsteleverantör finns ytterligare information om felavhjälpning här.

Om du ska sälja en fastighet har du skyldighet att överlåta ditt fastighetsägaravtal för fiberinstallationen. För att överlåta ett fastighetsägareavtal/fiberavtal fyller du i formuläret Överlåtelse av fastighetsägaravtal

När vi tagit emot ditt formulär tar vi fram ett överlåtelseavtal och skickar ut för signering till både frånträdande och tillträdande fastighetsägare innan överlåtelsen kan godkännas. Vi återkommer därefter med överlåtelsedatum.