Så funkar Telias digitala infrastruktur

Även om vi använder det dagligen är det ganska få av oss som tänker särskilt mycket på hur internet egentligen fungerar. För hur går det egentligen till när du sitter hemma och videochattar med kollegorna? 

För att komma åt de digitala tjänsterna på internet använder Telias kunder tre olika delar av Telias digitala infrastruktur:

1. Access-nätet

Den första delen är access-nätet; det är den del av Telias digitala infrastruktur som kopplar ihop dig som slutkonsument med resten av internet. Det är första kommunikationsledet från din dator eller mobil ut till sajter eller onlinetjänster som Skype, Teams, Slack eller Netflix.

2. Core-nätet

Den andra delen är den del av nätet som förflyttar stora mängder data mellan olika centrala knytpunkter som till exempel Telias egna datacenter eller Facebooks-serverhall i Luleå.

Det är denna del av nätet som du kopplar upp dig mot via access-nätet. Core-nätet kan beskrivas som internets motorväg.

3. Internet Backbone

Den tredje delen är den del av nätet som transporterar stora mängder data mellan länder och världsdelar. Det är internets internationella motorvägar och där ingår till exempel undervattenskablar för internettrafik i Atlanten eller Östersjön. Internets stamnät drivs av om till exempel Telias helägda dotterbolag Telia Carrier.

Så när du ringer din kollega via Microsoft Teams eller söker efter information via Google kan din data resa från din dator via internets tre lager till datacenter världen över och sedan tillbaka till dig.