Telias Nätchef:

“Ingen kris för internet i Sverige”

När många människor arbetar och pluggar hemma syns det tydligt i nätanvändningen. Nya trafikmönster avslöjar våra nya arbetssätt. Men det är ingen dramatisk förändring i trafikvolymerna och förändringen är inte så stor som i andra länder, enligt Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia.

– Vi ser ett annat beteendemönster i våra nät just nu. Normal sett har vi ganska låg trafik i nätet under dagtid, särskilt i områden där folk bor, säger Staffan Åkesson.

Ett exempel på nya trafikmönster är att trafiken till tjänster som Teams och Skype har femdubblats den senaste tiden när många hemmajobbare har möten via videosamtal. Men sett till helheten så utgör videomötena bara några procent av den totala trafiken, förklarar Staffan Åkesson.

Även telefonsamtalen har ökat.

– Vi ser en ökning med cirka 10-15 procent av vanliga telefonsamtal under dagtid. Människor ringer varandra i större utsträckning när de inte sitter tillsammans.

Staffan Åkesson

Staffan Åkessons tre tips för hemmajobb

1. Försök och hålla på rutinerna både för dig själv och med kollegorna. Till exempel som att ringa och checka in med kollegorna när arbetsdagen börjar.

2. Försök att vara nära och personlig även på distans. Ha lite roligt tillsammans i de digitala kanalerna.

3. Se till att röra på dig och få frisk luft. Det kommer inte naturligt på samma sätt när du jobbar hemma.

Dimensionerat för toppar

Men trots högre volymer så ligger trafiknivåerna dagtid långt under trafiken en vanlig kväll när människor strömmar film och tv.

– Nätet är dimensionerat för toppar med väldigt hög trafik så vi har gott om kapacitet för alla som jobbar och pluggar hemma, säger Staffan Åkesson.

Men trots att många uteställen är stängda och evenemang är inställda ser inte Staffan Åkesson någon förändring i trafiken under kvällstid.

– På kvällarna har vi normalläge i nätanvändningen. Både när det gället telefoni och internetanvändning.

Infrastruktur i världsklass

Nyligen gick streamingtjänsten Netflix ut och meddelade att de sänker kvaliteten på sina videoströmmar för att avlasta internetoperatörer i Europa. Men det är inget som hade behövts för Sveriges del, enligt Staffan Åkesson. Anledningen är dels att Sverige har en internetinfrastruktur i världsklass, men också att vi har ett väldigt utvecklat digitalt konsumentbeteende. I Sverige är vi redan vana vid att ta del av mycket innehåll online och nätet är dimensionerat därefter. Därför blir inte förändringarna lika stora här som i andra länder.

Staffan Åkesson ser inte att kapaciteten i nätet kommer att bli något problem den närmaste framtiden, även om den nuvarande situationen skulle fortsätta. Men utmaningen på längre sikt är att balansera resurserna mellan drift och utveckling.

– Just nu är det extra mycket fokus på driftsäkerheten förstås, men det gör att vissa utvecklingsprojekt stannar av lite. Men vi måste fortsätta att utveckla näten för framtidens behov. Så den balansen är viktig för oss.

Och läget just nu sätter verkligen fokus på att Telias digitala infrastruktur är  extremt viktigt för samhället och för de digitala tjänster som just nu använda extra mycket.

– I en sån här situation blir det tydligt hur viktig vår roll är i samhället. Alla är beroende av det vi gör och att det fungerar. Det gör en ödmjuk inför vår uppgift. Nu kraftsamlar alla och överträffar sig själva i att hitta lösningar på utmaningarna. Och det är styrkan hos Telia som jag ser det, avslutar Staffan Åkesson.