Telia mest hållbara inom telekom, enligt svenska folket

Svenska folket har för elfte året i rad utsett Telia till Sveriges mest hållbara varumärke inom branschen Telekom & Bredband i Sustainable Brand Index 2021.

Telia arbetar sedan länge med att minska sin miljöpåverkan och är sedan 2020 koldioxidneutralt i den egna verksamheten. Till kärnfrågorna inom hållbarhetsarbetet hör också digital inkludering där framför allt barns rättigheter på nätet är en central del.

Varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index listar Sveriges hållbaraste varumärken enligt svenska konsumenter, och bygger på svar från ett riksrepresentativt urval av fler än 20 000 personer. 

Läs mer om Telias hållbarhetsarbete.