Skapa användare

 1. Logga in på Secure Manager portalen.

 2. Gå till Användare och välj Skapa användare.

 3. Fyll uppgifterna som behövs för det nya användarkontot. Viktigt att du anger prefixet +46 i det angivna mobilnumret. Ange inga specialtecken i användarnamnet. Klicka på Spara.

  Om man villl lägga till en användare som har samma autentiseringsprofil som finns sedan tidigare, rekommenderas att man använder en standardmall som väljs under fliken Användarmall.
   

 4. Välj Kontaktinformation. Välj Land och Språk för det aktuella användarkontot, övriga uppgifter är frivilliga att fylla i. Klicka på Spara.

 5. Nu ska du välja inloggningsmetod för användaren. Klicka på Autentisering. För att aktivera sms-inloggning för användaren. Klicka på Aktivera. Klicka därefter på Spara.

 6. Välj vilken profil användaren ska ha. Klicka på Spara.

 7. För att göra det enkelt för användaren att nå och logga in i Secure Manager,så skickar du ett meddelande till administratören via e-post med instruktioner.

  Välj Meddelanden. Under Meddelandemall kan du välja fördefinierade meddelandemallar. Du anpassar meddelandemallar under rubriken Användare -> Ändra meddelandemall. När du har skapat en för er fungerande meddelandemall kan den återanvändas för samtliga administratörer. Var noga med att behålla styrkoderna i texten som hämtar för användaren unika uppgifter till exempel lösenord.

  När du har en meddelandemall, skickas den ut till användaren. Välj meddelandemallen och klicka på Spara. Nu hamnar meddelandet i en utkorg som benämns Korg.
   

 8. Klicka på Korg i vänstermenyn. Nu visas en ny sida på alla meddelanden i utkorgen. Klicka på Utför så skickas samtliga meddelanden iväg. Nu kan användaren nå och logga in i företagets nätverk.

SÖK SUPPORT