Felsök bredband via telejacket

Om du har problem med ditt bredband via telejacket bör du först kontrollera om det finns ett känt stations- eller kabelfel i ditt område. Det gör du under driftinformation. Är det inga externa orsaker, kan du följa guiden nedan för att lokalisera problemet.

 1. Starta om din router

  Vänta cirka tio minuter efter omstart.

 2. Kontrollera att routern är inkopplad på första telejacket och att jacket är seriekopplat

  Störningar i jackslingan uppstår och förvärras ofta med tiden. Att det har fungerat tidigare är därför ingen garanti för att routern är inkopplad i rätt jack.

 3. Kontrollera att du använder originalkabeln mellan telejacket och din router

  Originalkabeln är den kabel som följde med din router. Tänk på att inte använda en förlängningssladd mellan telejack och router eftersom det kan störa ut bredbandssignalerna.

 4. Kontrollera brandväggsinställningar

  Felaktiga brandväggsinställningar kan blockera datatrafik. Brandväggar uppdateras ofta regelbundet och det kan därför skett förändringar utan att du aktivt ändrat något.

 5. Gör en fabriksåterställning av din router

  Detta gör du genom att hålla inne reset-knappen tills dess att routern slocknar. Använd ett tunt föremål såsom en penna eller ett gem för att komma åt knappen. Du kan därefter behöva avvakta upp till 30 minuter innan alla dina bredbandstjänster är klara att användas.

  OBS! Tänk på att eventuella inställningar du ändrat i routern kommer att försvinna vid fabriksåterställningen.

 6. Prova ett annat modem

  Fungerar det då ligger felet troligen i din trådlösa router.

SÖK SUPPORT