OM ÅSKAN GÅR

Här får du alla tips och råd du behöver om ett blixtnedslag verkar ha påverkat din utrustning. Dessa tips är även bra i förebyggande syfte om du ska resa bort.

SKYDDA DIN ROUTER OCH ELEKTRONIK VID ÅSKA

TIPS & RÅD

• Följ väderprognoserna på din ort
• Dra ut elkontakten som är kopplad till din utrustning
• Dra ut utrustningen från telejacket
• Använd en mobil om du måste ringa/surfa

HAR DIN UTRUSTNING SKADATS?

Om din utrustning inte fungerar som den ska efter ett blixtnedslag bör du göra följande: Koppla ut all utrustning från dina telejack. Anslut sedan en telefon till det första telejacket i bostaden. Får du ton i telefonen innebär det troligen att nätet fungerar som det ska och att din utrustning har skadats.
Tänk på att utrustning som gått sönder till följd av blixtnedslag inte omfattas av garanti. Undantaget är wifi-routern du lånar av Telia. Kontakta oss för ett byte. Se Telias Allmänna villkor för mer information om din tjänst.

Erbjudande
Erbjudande

RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR
FELANMÄLD TJÄNST

Du som har haft fel på telefoni, bredband eller tv kan begära ersättning om felet omfattas av Telias allmänna villkor. Önskemål om ersättning ska framställas inom skälig tid (två månader) och en förutsättning är att du först felsökt och felanmält din tjänst.