Priser

Här hittar du alla priser för abonnemang och tjänster för företag. Erbjudandevillkor och priser för abonnemang, tjänster, samtal och produkter är exklusive moms. Avgift för pappersfaktura är 29 kr/pappersfaktura.
E-faktura och PDF-faktura via e-post är helt avgiftsfria för Mobil telefoni och Mobilt bredband.

Tidigare prislistor

Tjänster för fast telefoni

Tidigare prislistor för fast telefoni

Abonnemang för mobilt bredband

Abonnemang för bredband