Tidigare prislistor Telia Jobbmobil Trippel

Samtliga priser anges exklusive moms.
(Telia Jobbmobil Trippel säljstoppades 2006-11-20)

Engångsavgift 200 kr
Fast avgift/månad 1, 2 449 kr
Tal inom Sverige, avgift/minut 3
Till Telias mobilabonnemang alla dagar, dygnet runt 0 kr
Till övriga mobilabonnemang alla dagar, dygnet runt 0 kr 4
Till fasta telenätet alla dagar, dygnet runt 0 kr 4
Videosamtal5
Till alla mobilabonnemang (avgift/minut) 2,99 kr
Öppningsavgift/samtal 0,49 kr
Sms och mms, avgift/meddelande6
Sms alla dagar 0 kr 4
Mms alla dagar 0 kr 4
Data/fax via gsm/3G3
Öppningsavgift/uppkoppling 0,49 kr
Till Telias mobil-abonnemang och fasta telenätet 0,69 kr
Till övriga mobil-abonnemang 1,29 kr

1. Debiteras kvartalsvis i förskott.
2. Om du väljer att nyttja ett erbjudande (t. ex. köp av mobiltelefon) som innebär abonnemang med bindningstid kan en avgift tillkomma på 24 kr, 40 kr, 64 kr, 80 kr,120 kr eller 160 kr/månad beroende på val av erbjudande.
3. Debiteras varje påbörjad tiosekundersperiod.
4. Nollprissättning gäller tills dess att 449 minuter, 449 sms respektive 449 mms passerats. Därefter gäller 1,29 kr/minut, 0,89 kr/sms respektive 1,99 kr/mms.
5. Videosamtal kan enbart ringas mellan 3G-telefoner med funktion för videosamtal.
6. Via mobiltelefon inom och från Sverige. Avgift tas ut även om meddelandet inte når mottagaren.