Tidigare prislistor övriga abonnemang mobil telefoni

Samtliga priser är exklusive moms och gäller abonnemangsformer och tjänster som inte längre kan nytecknas.

Telia Work 300

Fast avgift/månad 448,00 kr
Öppningsavgift 0,32 kr
Tal-, data- och faxavgift/minut för samtal inom Sverige 2
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 1 kr
Övrig tid 1 kr
SMS & MMS avgift/meddelande
SMS, alla dagar 0,90 kr
MMS, alla dagar 2,32 kr
Videosamtal: avgift/min
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 3 kr
Övrig tid 3 kr

Telia Executive

  Basic Super
Engångsavgift 200,00 kr 200,00 kr
Fast avgift/månad 148,00 kr 278,00 kr
Öppningsavgift 0,32 kr 0,32 kr
Tal avgift/minut 2
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 2 kr 1 kr
Övrig tid 1 kr 1 kr
Text (SMS) avgift/meddelande
Alla dagar 0,90 kr 0,90 kr
MMS avgift/meddelande
Alla dagar 2,32 kr 2,32 kr
Data och Fax avgift/minut
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 1,40 kr 0,70 kr
Övrig tid 0,70 kr 0,70 kr

Mobil Företag och DOF 1

  Mobil Företag GSM Mobil Företag Bonus DOF 1 GSM
Engångsavgift 200,00 kr 200,00 kr 200,00 kr
Fast avgift/månad 1 140,00 kr 125,00 kr 236,00 kr
Tal avgift/minut 2
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 2,40 kr 2,20 kr 2,00 kr
Övrig tid 0,64 kr 0,64 kr 0,64 kr
Text (SMS) avgift/meddelande4
Alla dagar 1 kr 1 kr 1 kr
Data och Fax avgift/minut
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 2,40 kr 2,20 kr 1,40 kr
Övrig tid 0,64 kr 0,64 kr 0,40 kr

Telia Connect inkl Telia Online Connect 25 MB

Fast avgift/månad 160,00 kr
Öppningsavgift 0,32 kr
Samtalsavgift/minut för samtal inom Sverige
Alla dagar tid 10,00 kr
Data via GPRS, Telia Online Connect (25 MB)
Fast avgift/månad 0 kr
Avgift/MB vid förbrukad datavolym 8,00 kr
Data och fax avgift/min
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 2,60 kr
Övrig tid 0,64 kr

Mobitel Volym

Fast avgift/månad 130,00 kr
Samtalsavgift/minut för samtal inom Sverige 2
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 2,60 kr
Övrig tid 0,64 kr

Mobitel Volym Bonus

Fast avgift/månad 130,00 kr
Samtalsavgift/minut för samtal inom Sverige 2
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 2,60 kr
Övrig tid 0,64 kr
1. Den fasta avgiften debiteras kvartalsvis i förskott.
2. Angivna priser gäller till telefonnummer i Telias nät och andra svenska operatörers fasta nät. Till telefonnummer i andra svenska operatörers mobila nät är avgiften:
Mobitel Volym och Mobitel Volym Bonus helgfri mån-fre. 08.00-18.00 2,90 kr/minut samt övrig tid 2,00 kr/minut. En öppningsavgift på 0,32 kr tillkommer för varje samtal, dock ej för samtal till 133 (Mobilsvar) samt 134 (Faxlåda).
3. Innestående samtalspott får tillgodoräknas.
4. Via GSM-telefon inom och från Sverige. Avgift tas ut även om meddelandet inte når mottagaren.