Tidigare prislistor övriga abonnemang mobil telefoni

Samtliga priser är exklusive moms och gäller abonnemangsformer och tjänster som inte längre kan nytecknas.

Telia Work 300

Fast avgift/månad 448,00 kr
Öppningsavgift 0,32 kr
Tal-, data- och faxavgift/minut för samtal inom Sverige 2
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 1 kr
Övrig tid 1 kr
SMS & MMS avgift/meddelande
SMS, alla dagar 0,90 kr
MMS, alla dagar 2,32 kr
Videosamtal: avgift/min
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 3 kr
Övrig tid 3 kr

Telia Executive

  Basic Super
Engångsavgift 200,00 kr 200,00 kr
Fast avgift/månad 148,00 kr 278,00 kr
Öppningsavgift 0,32 kr 0,32 kr
Tal avgift/minut 2
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 2 kr 1 kr
Övrig tid 1 kr 1 kr
Text (SMS) avgift/meddelande
Alla dagar 0,90 kr 0,90 kr
MMS avgift/meddelande
Alla dagar 2,32 kr 2,32 kr
Data och Fax avgift/minut
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 1,40 kr 0,70 kr
Övrig tid 0,70 kr 0,70 kr

Mobil Företag och DOF 1

  Mobil Företag GSM Mobil Företag Bonus DOF 1 GSM
Engångsavgift 200,00 kr 200,00 kr 200,00 kr
Fast avgift/månad 1 140,00 kr 125,00 kr 236,00 kr
Tal avgift/minut 2
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 2,40 kr 2,20 kr 2,00 kr
Övrig tid 0,64 kr 0,64 kr 0,64 kr
Text (SMS) avgift/meddelande4
Alla dagar 1 kr 1 kr 1 kr
Data och Fax avgift/minut
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 2,40 kr 2,20 kr 1,40 kr
Övrig tid 0,64 kr 0,64 kr 0,40 kr

Telia Connect inkl Telia Online Connect 25 MB

Fast avgift/månad 160,00 kr
Öppningsavgift 0,32 kr
Samtalsavgift/minut för samtal inom Sverige
Alla dagar tid 10,00 kr
Data via GPRS, Telia Online Connect (25 MB)
Fast avgift/månad 0 kr
Avgift/MB vid förbrukad datavolym 8,00 kr
Data och fax avgift/min
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 2,60 kr
Övrig tid 0,64 kr

Mobitel Volym

Fast avgift/månad 130,00 kr
Samtalsavgift/minut för samtal inom Sverige 2
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 2,60 kr
Övrig tid 0,64 kr

Mobitel Volym Bonus

Fast avgift/månad 130,00 kr
Samtalsavgift/minut för samtal inom Sverige 2
Helgfri mån-fre, 08.00-18.00 2,60 kr
Övrig tid 0,64 kr
1. Den fasta avgiften debiteras kvartalsvis i förskott.
2. Angivna priser gäller till telefonnummer i Telias nät och andra svenska operatörers fasta nät. Till telefonnummer i andra svenska operatörers mobila nät är avgiften:
Mobitel Volym och Mobitel Volym Bonus helgfri mån-fre. 08.00-18.00 2,90 kr/minut samt övrig tid 2,00 kr/minut. En öppningsavgift på 0,32 kr tillkommer för varje samtal, dock ej för samtal till 133 (Mobilsvar) samt 134 (Faxlåda).
3. Innestående samtalspott får tillgodoräknas.
4. Via GSM-telefon inom och från Sverige. Avgift tas ut även om meddelandet inte når mottagaren.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up svg-icon-checkmark