Övriga priser

Prisplan samtal från mobiltelefon till:

Telia 900: Aktuell samtalsavgift/minut samt taxa för Telia 900
Telia 020: 0 kr
Telia avgiftsbelagda tjänster: Aktuell samtalsavgift/minut samt Telias taxa för tjänsten


Prisplan övriga avgifter - fasta avgifter

Öppning av stängt abonnemang: 128,00 kr
Byte av SIM-kort: 0 kr
Nummerändring: 200,00 kr
Byte av prisplan mellan abonnemang: 0 kr
Byte av prisplan från abonnemang till Refill: 0 kr
Byte av prisplan från Refill till abonnemang: 0 kr
Överlåtelse av abonnemang: 200,00 kr
Överlåtelse av Refill abonnemang: 0 kr
Guldnummer: 4 000,00 kr

Samtliga priser är exklusive moms.