Övriga priser

Prisplan samtal från mobiltelefon till:

Automatisk kundtjänst, 020-411000 eller 455 0 kr
Telia 900 Aktuell samtalsavgift/minut samt taxa för Telia 900
Telia 020 0 kr
Telia avgiftsbelagda tjänster Aktuell samtalsavgift/minut samt Telias taxa för tjänstenPrisplan övriga avgifter - fasta avgifter

Öppning av stängt abonnemang 128,00 kr
Byte av SIM-kort 0 kr
Nummerändring 200,00 kr
Byte av prisplan mellan abonnemang 0 kr
Byte av prisplan från abonnemang till Refill 0 kr
Byte av prisplan från Refill till abonnemang 0 kr
Överlåtelse av abonnemang 200,00 kr
Överlåtelse av Refill abonnemang 0 kr
Guldnummer 4 000,00 kr

Samtliga priser är exklusive moms.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up svg-icon-checkmark