Övriga priser

Prisplan samtal från mobiltelefon till:

Automatisk kundtjänst, 020-411000 eller 455 0 kr
Telia 900 Aktuell samtalsavgift/minut samt taxa för Telia 900
Telia 020 0 kr
Telia avgiftsbelagda tjänster Aktuell samtalsavgift/minut samt Telias taxa för tjänstenPrisplan övriga avgifter - fasta avgifter

Öppning av stängt abonnemang 128,00 kr
Byte av SIM-kort 0 kr
Nummerändring 200,00 kr
Byte av prisplan mellan abonnemang 0 kr
Byte av prisplan från abonnemang till Refill 0 kr
Byte av prisplan från Refill till abonnemang 0 kr
Överlåtelse av abonnemang 200,00 kr
Överlåtelse av Refill abonnemang 0 kr
Guldnummer 4 000,00 kr

Samtliga priser är exklusive moms.