Tidigare prislistor Telia Connect

OBS! Telia Connect säljstoppas 23 augusti 2007 och kan inte nytecknas därefter.

Här hittar du ordinarie priser och avgifter för abonnemanget Telia Connect. Telia Connect finns med rörlig månadsavgift, med 1 GB datatrafik eller helt fast avgift.

Samtliga priser anges exklusive moms.

  Rörling månadsavgift 1 GB datatrafik Fast avgift
Engångsavgift utan pc-kort 200 kr 200 kr 200 kr
Engångsavgift med pc-kort för 3G/gprs 495 kr 495 kr 495 kr
Engångsavgift med pc-kort för wlan/3G/gprs 1195 kr 1195 kr 1195 kr
Engångsavgift med USB-modem för 3G/gprs 895 kr 895 kr 895 kr
Fast avgift/mån 1
Utan pc-kort 40 kr 255 kr 468 kr
Med pc-kort under bindningstiden 12 mån (därefter ord. pris utan pc-kort) 120 kr 295 kr 492 kr
Data via gprs, avgift/MB
Inom Sverige, alla dgar dygnet runt 10 kr 2 10 kr 2, 3 0 kr
Inom Telia Soneras nät i Danmark, Norge, Finland och Litauen, alla dagar dygnet runt 10 kr 4 10 kr 4 10 kr 4
Övriga operatörers nät Se utlandsprislista Se utlandsprislista Se utlandsprislista
Data via Telia HomeRun wlan, avgift/MB
Inom Telia Soneras nät i Danmark, Norge, Finland och Litauen, alla dagar dygnet runt 3 kr 2 3 kr 2, 3 0 kr
Data och fax, avgift/minut 5
Öppningsavgift/uppkoppling 6 0,49 kr 0,49 kr 0,49 kr
Till Telias mobilabbonemang och alla fasta telenät inom Sverige, alla dagar dygnet runt 0,59 kr 0,59 kr 0,59 kr
Till övriga mobilabonnemang inom Sverige, alla dagar dygnet runt 1,29 kr 1,29 kr 1,29 kr
Sms och mms avgift/meddelande 7
Sms inom och från Sverige, alla dagar dygnet runt 0,89 kr 8 0,89 kr 8 0,89 kr 8
Mms inom och från Sverige, alla dagar dygnet runt 1,99 kr 1,99 kr 1,99 kr

1. Debiteras kvartalsvis i förskott.
2. Maxtaxa gäller: Du betalar aldrig mer än 668 kr/mån för fast månadsavgift och trafikavgifter för 3G/gsm och Telia Homerun wlan i Sverige. Eventuella avgifter för trafik utomlands, pc-kort och andra trafikslag (sms, mms och uppringd dataanslutning) tillkommer.
3. Avser trafik utöver 1GB.
4. Maxtaxa gäller: Du betalar aldrig mer än 99 kr/dag för upp till 200 MB/dygn (därutöver är priset 10 kr/MB).
5. Vi debiterar varje påbörjad tiosekundersperiod.
6. Öppningsavgift tas ut för alla samtal/uppkopplingar.
7. Avgift tas ut även om meddelandet inte når mottagaren. Max 160 tecken/sms. Om telefonen kan sända EMS delas meddelandet upp i flera sms. Utöver trafikkostnad för sms kan det tillkomma en debitering vid beställning av innehållstjänst (t ex chat, ringsignal nummerupplysning eller Java-spel). Telia tillhandahåller även Premium sms/mms (även kallade betal-sms/mms). Det är sms och mms som skickas till eller från en tjänsteleverantör och som ofta kostar mer än sms och mms som skickas mellan två användare. För exakt prisinformation kontakta kundtjänst.
8. Till mobiltelefoner med abonnemang hos utländska operatörer är avgiften 1,49 kr/sms.