Nätverk som tjänst

Vad kostar ett avbrott i uppkopplingen?

Läs vår rapport nu

Rapport

Läs mer om it-avdelningens roll 2019

Uppkoppling är komplext men måste fungera

Ett nät är som bäst när det inte märks

Hela arbetsplatsens nät som en enda tjänst

LÄS MER OM IT-AVDELNINGENS ROLL 2019

Välj hela lösningen eller de delar som passar dina behov

Nätverk som tjänst

 • Eget globalt nät

  Ett sammanhängande kontorsnät och en ansvarig leverantör

 • Skalbart & flexibelt

  Lägg till och ta bort funktioner i ditt kontorsnät utan att installera ny hårdvara

 • Bred ICT-portfölj

  Vi är en stabil partner med 165 års erfarenhet i branschen

   

Uppgradera ditt nätverk

Kritisk Kommunikation

Företagsnätverk