Dedikerade mobila nät

  • Redo för 5G

  • Företagets privata mobilnät

  • Testvinnande nät

I en konkurrensutsatt och pressad verksamhet behövs ett riktigt effektivt resursutnyttjande. Med smart digitalisering och automatisering kan kapaciteten alltid vara precis där den behövs. För att möta uppgång och nedgång i efterfrågan behöver man kunna ställa om snabbt.

Det här är Enterprise Mobile Network.

Ett bekymmersfritt nätverk

Telia Enterprise Mobile Network, eller EMN, är en helt managerad tjänst för ett bekymmersfritt nätverk. EMN levereras med kundunik design och ett implementationsprojekt för att säkra kvalitet.

Beroende på tillgänglighet och behov baseras EMN på LTE (4G) eller 5G-teknik. Telia EMN kan antingen byggas som en dedikerad del i det publika nätverket, kallat Dedicated radio network, som ett stängt mobilt nätverk, kallat Local Core, eller som en kombination av dessa.

Lösningen föregås alltid av funktionskontroll på plats och levereras med anpassad design beroende på uppkopplingsbehov.

Telia Enterprise Mobile Network ger en framtidssäker och skalbar plattform som uppdateras löpande. Lösningen är levererad som tjänst vilket innebär att Telia tar ansvar för funktion, drift och support för maximal enkelhet och trygghet till en låg och säker totalkostnad för kund.

Agilt arbetssätt avgörande

För att möta uppgång och nedgång i efterfrågan behöver man kunna ställa om snabbt. En mobil kapacitet minskar beroendet av bekymmersam fiberomdragning vid en förändring och är en förutsättning för ett riktigt agilt arbetssätt.

Dedikerat mobilnät eller Local Core

Telia EMN kan antingen byggas som en dedikerad del i det publika nätverket, som ett privat mobilt nätverk, kallat Local Core, eller som en kombination av dessa. 

Dedikerat mobilnät ger en ökad lokal tillgänglighet och kapacitet för röst och datatrafik i en anpassad design på site. Nätet har kontakt med det publika mobilnätet och medger även kommunikation över dess täckningsområde.

Utökad funktionsnivå beror på val av:

  • Redundant design
  • SLA nivå

Local core byggs som ett stängt, privat mobilnät för maximalt skydd och tillgänglighet. Lösningen ger korta svarstider och hög kapacitet för lokal datatrafik och rösttjänster.

Utökad funktionsnivå beror på val av:

  • Lokal rösttrafik
  • Lokal Push-To-Talk
  • API för positioneringstjänster
  • Redundant design
  • SLA nivå

Vill du veta mer?

Nätverk som tjänst

Företagsnätverk

Professionella tjänster