Sveriges mest anlitade begravningsbyrå: "Därför satsar vi digitalt”

Med personal spridd på 220 kontor över hela landet behövde Fonus förbättra sin digitala logistik. Resultatet blev en nätverkslösning med SD WAN från Telia.

– Vår högsta prioritet var att hitta en leverantör som kunde ta ett helhetsansvar för uppkopplingen. Vi behöver en säker och flexibel nättjänst som gör det enkelt för våra lokalkontor att använda digitala tjänster för att erbjuda våra kunder en ännu bättre upplevelse, säger Anders Eskilsson, it-chef på Fonus.

 

I snart 75 år har Fonus varit Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. I dag är företaget ett nätverk med både enmanskontor på landsbygden och kontor med många anställda i storstäderna och kommunikationen behöver fungera utan störningar. 

– Fonus är spridda över stora delar av Sverige och därför var vår strategi att hitta en samarbetspartner som kunde ansvara för hela nätverkslösningen. Vi var angelägna att inte behöva ringa runt till lokala leverantörer när vi får problem eller vill addera tjänster, säger Anders Eskilsson, it-chef på Fonus.

Telias skalbara lösning
Landets enda rikstäckande begravningsbyrå önskade också olika nivåer av tjänster beroende på storleken av kontor. Valet föll på Telia, och en SD WAN-lösning till Fonus samtliga 220 kontor. I storstäderna krävdes fiber av hög kvalitet, medan möjligheten att prioritera trafiken i näten gör det möjligt för enmanskontoren att uppnå rätt prestanda vid en lägre prispunkt.

– Många kan förstås förbinda sig att leverera till storstäderna, men kommer man ut på glesbygden blir det snabbt färre. Fonus gör dessutom en del uppköp och då gäller det att snabbt kunna koppla upp de nya kontoren. För oss på it-avdelningen var det avgörande att hitta en parter som verkligen kan leverera, säger Anders Eskilsson.

30 000 begravningar om året
Fonus arrangerar runt 30 000 begravningar varje år, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av samtliga dödsfall i Sverige. Fungerande teknik är en förutsättning för att rådgivarna ska kunna fokusera på mötet med människorna.

– Vi är 1 000 anställda i hela koncernen, men Fonus har egentligen två verksamheter: Familjens Jurist och så delen kring begravningar som är den mest kända. Vi möter ofta kunden på kontoret och planerar begravningen; går igenom ett beställningsflöde, visar kistor och blomsterarrangemang. 

Planeringen och beställningarna görs via en webbapplikation som alltid måste fungera sömlöst, oavsett var i landet mötet sker. Upplevelsen för kunden måste vara likadan och lika bra, menar Anders Eskilsson:

– Dessutom vill människor i sorg definitivt inte ha något teknikstrul. Uppkopplingen måste vara så säker att kommunikationen är stabil och bra och bilder snabbt kan laddas upp. Därför är det bra att den trafiken kan prioriteras i nätet

Fonus är även igång med att ersätta alla gamla kopparanslutningar på ett 100-tal kontor på landsbygden med hjälp av 4G.

– Genom att ta ett helhetsgrepp och att köpa in rätt tjänster kan vi leverera rätt it-stöd till alla våra kontor och göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Vi vill att personalen, oavsett var i landet de befinner sig, ska kunna fokusera på mötet med människorna helt och fullt och inte ägna så mycket som en minut åt uppkopplingen.

Vill du veta mer om våra ICT-lösningar?