Kritisk kommunikation

I varje digitaliserad verksamhet krävs ett nätverk att lita på för att den dagliga aktiviteten ska fortlöpa. Men det finns tillfällen och situationer när ett stabilt nät är helt kritiskt.

Kommunikation som inte når fram kan innebära stora intäktsbortfall eller än värre kan konsekvenserna vara livsavgörande.

Det här är kritisk kommunikation.

  • Garanterat stabila nät

  • Säker data i molnet

  • Sveriges bästa IP-nät

Kritisk kommunikation?

Vad kostar ett avbrott?

Webbinarium

kontorsfasad

Rapport: Nätverk och säkerhet i framtiden

 
I den här rapporten tar vi bland annat upp olika aspekter av nätverket som bärare av kritisk kommunikation, varför privata nätverk blir allt populärare och vad du bör tänka på för att få en nätverksinfrastruktur som klarar framtidens krav.

När avbrottet kan kosta liv

2018 inträffade 1479 allvarliga olyckor inom tillverkningsindustrin, då räknar vi med anmälda olyckor med fler än 14 sjukdagar per år och bransch. En utsatt bransch, med stor risk för olycksfall är gruvindustrin där ras och explosioner kan utgöra värsta tänkbara scenario.

Att kunna avgöra exakt var både maskiner och människor finns i varje ögonblick kan vara en fråga om liv och död i en farlig miljö. Till exempel för att säkra nödstopp så att arbetare inte kommer för nära maskiner i drift, och dels i händelse av en olycka.

Komplexitet ger sårbarhet

Pressen att alltid ligga i framkant inom branscher där konkurrensen är hård gör att det är lätt att satsa på teknologi som ger nya möjligheter men risken är att man glömmer bort att det är minst lika viktigt att ha en bra grund att stå på.

För att inte skapa stora säkerhetshot i sin verksamhet behövs ett större perspektiv på säkerheten. 

PwC rapporterar att så många som åtta av tio svenska bolag uppger att de har varit utsatta för minst en säkerhetsincident under det gångna året. Det är betydligt fler än i våra grannländer där större fokus lagts på cybersäkerhet.

Fem nycklar till en anpassningsbar organisation

Tiden vi lever i kännetecknas av en stor ovisshet. Det enda vi kan vara helt säkra på är att vi kommer att möta oväntade kriser och händelser som kommer tvinga oss att anpassa oss efter nya förutsättningar.

Att skapa en anpassningsbar organisation är en fråga om överlevnad. Hur hanterar ditt företag oväntade kriser och händelser? Och hur skapas en anpassningsbar organisation?

Ladda ner trendbladet

Ny teknologi nya möjligheter

kvinna-industri

5G förändrar spelplanen

Med de nya 5G nätet kommer det kunna skickas tio gånger så mycket data genom mobila nätverk – blixtsnabbt och säkert. När fördröjningarna är så minimala som en millisekund öppnar det upp för oerhörda möjligheter.  Robotar, automation och självkörande bilar är bara några exempel som nu ändrar spelplanen globalt. Den nya tekniken gör det möjligt för företag och organisationer att utveckla och effektivisera verksamheten samtidigt som de kan förbättra personalsäkerheten. 

Olyckor kan undvikas tack vare att system och maskiner, i till exempel gruvor, ständigt kan vara uppkopplade och varna för brandrisk, giftiga partiklar eller explosioner redan innan de ägt rum. Ett nät med total tillförlitlighet ser till att alla kan nås och tas utom räckhåll för olyckan om den ändå skulle vara framme.

Kankbergsgruvan blir smartare och säkrare

I Kankbergsgruvan fjärrstyrs gruvmaskiner som hjullastare. Föraren kan sitta på kontoret ovan jord och styra maskinen som befinner sig hundratals meter under marken. En betydligt bekvämare och säkrare miljö för föraren, och dessutom en metod som kan ge effektivitetsvinster i produktionen.
 
- Man vill veta exakt var alla är, vart de har tagit vägen nånstans, i vilka räddningskammare de sitter och vilka som inte har lyckats evakuera till säkerhet, säger Peter Burman, programansvarig för gruvautomation på Boliden.

Vi har tagit fram två lösningsguider för Livskritisk och Affärskritisk kommunikation.

Läs guiderna nu

Mammografi på väg och drönarassisterade olyckor

I Västerbottens län testas redan 5G teknologi för att kunna erbjuda mammografiundersökningar utanför de största sjukhusen.

Med 5G är det äntligen möjligt för vården att agera uppsökande, något som underlättar enormt i ett så stort län som Västerbottens.
 
Även inom akutvården spelar 5G en viktig roll. Drönare som med precision kan styras på distans kan skickas iväg till en olycksplats innan ambulanspersonalen hinner dit.

– Om det finns möjlighet att överföra rörlig bild när vi är på väg ut till en olycksplats, kan vi vägleda annan personal hur man ska ta hand om de offer som är där, säger Ronny Friberg, avdelningschef Ambulansen Umeå.

När det bara måste funka

videosamtal

Telia med i varje steg

man och kvinna jobbar på café

Väntar du för länge på omställningen?

Upptäck våra lösningar idag

Vill du veta mer?