Montagebild från Telias events i Almedalen 2022.

Infrastruktur i samhällets tjänst @ Almedalen 27/6 - 30/6 2023

Våra events

Onsdag 28 juni 2023 | 10:00 –10:45 | S:t Hansgatan 9, "Rosenhill trädgård"

Hur kan Sverige säkra ett starkt digitalt totalförsvar?

Torsdag 29 juni 2023 | 09:00 –09:45 | S:t Hansgatan 9, "Rosenhill trädgård"

Energi och telekom – så skapas nya allianser för framtidens hållbara energisystem

Torsdag 29 juni 2023 | 10:15 –11:00 | S:t Hansgatan 9, "Rosenhill trädgård"

Digitalisering – men inte för alla. Hur bryter vi utanförskapet?

Torsdag 29 juni 2023 | 12:15 –13:00 | S:t Hansgatan 9, "Rosenhill trädgård"

Nedräkningen pågår – hur ska vi öka digitaliseringen för fler energieffektiva fastigheter till 2030?

Torsdag 29 juni 2023 | 14:00 –14:45 | S:t Hansgatan 9, "Rosenhill trädgård"

Dags att gasa – så ökar vi takten i offentlig sektors digitala omställning

Telias talespersoner

Anders Olsson – vd Telia Sverige

Anders är sedan 2018 VD för Telia Sverige, Sveriges ledande telekomoperatör. Han är också en del av Telia Companys koncernledning och har lång erfarenhet av seniora befattningar inom telekombranschen. 
 

Staffan Åkesson

Staffan Åkesson – teknisk chef, Telia

Staffan ansvarar för Telias digitala infrastruktur i Sverige, inklusive fasta och mobila nät, datahallar och fysisk infrastruktur.
 

Tobias Larsson – chef för B2B, Telia

Tobias driver Telias företagsaffär, en av Sveriges största leverantörer av kommunikations- och IT-tjänster till företag och offentlig sektor. Han har lång erfarenhet av att stötta företag och organisationer med digitalisering, innovation och strategi, bland annat som vice vd på Capgemini Invent, ett av landets ledande konsultföretag. 
 

Åsa Kåryd

Åsa Kåryd – marknadsansvarig digital inkludering, Telia

Åsa leder arbetet med digital inkludering på Telia i Sverige, och samarbetet med kommuner för att fler grupper i samhället som seniorer och småföretagare ska kunna tillgodogöra sig digitala tjänster. Åsa har lång erfarenhet av ledarskap och utbildning och har tidigare bland annat varit rektor och lärare.

Magnus Leonhardt – strategi och innovation B2B, Telia

Magnus har mer än 25 års erfarenhet från tech-branschen. Med blicken ständigt riktad mot framtiden ansvarar han för Telia B2Bs strategiarbete, med utgångspunkt i de samhällstrender och den teknikutveckling som formar företags och offentliga verksamheters långsiktiga digitaliseringsbehov.
 

Simon Binder

Simon Binder – säkerhetsarkitekt, Telia Cygate

Simon har lång erfarenhet från IT-branschen och har hunnit bocka av de flesta roller inom IT. Han har även författat utbildningsmaterial för kompetensutveckling av IT-personal. En röd tråd i Simons karriär är kundnära uppdrag med fokus på att designa IT-infrastruktur för användarnära tjänster, ofta kopplade till den digitala arbetsplatsen. 
 

Sara Nordbrand

Sara Nordbrand – hållbarhetschef, Telia Company

Sara Nordbrand arbetar som hållbarhetschef på Telia Company med ansvar för att integrera hållbarhet i Telias affärsstrategi. Hon har arbetat med hållbarhet i olika roller under två decennier – som journalist, forskare, för NGOs och sedan 2019 för Telia. Hon har suttit i olika styrelser för att främja hållbar utveckling, som exempelvis Sveriges Forum för hållbara investeringar och The Global Network Initiative.​

Jonas Drougge

Jonas Drougge – chef uppkopplade & smarta fastigheter, Telia

Jonas Drougge har över 10 års erfarenhet av digitalisering av fastighetsbranschen. Jonas är på plats i Almedalen med en stark drivkraft att skapa rätt förutsättningar för fastighetsägare att lyckas med sin digitaliseringsresa – för smartare fastigheter och hållbarare samhällen.

Rickhard Broman, Telia

Rickhard Broman – ansvarig för offentlig sektor, Telia

Rickhard Broman har utmanat IT- och telekombranschen i över tjugo år. Genom digitaliseringens fulla potential strävar han att bygga en framtid där teknologi, och mänsklig potential förenas för att skapa ett mer inkluderande och konkurrenskraftigt Sverige.

Kontakta oss