navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Telia Försäkring byter försäkringsgivare

Publicerad: 2016-12-15 08:00 | Taggar: Kategorier:

Telia Försäkring byter försäkringsgivare. Det innebär inga praktiska förändringar för våra kunder.

Vår befintliga riskbärare för Telia Försäkring, Chubb, har blivit uppköpt av företaget ACE. Eftersom Chubb har sitt säte i Storbritannien är vi enligt brittisk lag skyldiga att informera befintliga och nya kunder om uppköpet. Detta kommer däremot inte att innebära några praktiska förändringar för de kunder som innehar Telia Försäkring på sin mobiltelefon. 

Berörda kunder kommer att kontaktas direkt med ytterligare information via e-post eller brev de närmaste dagarna. 

Vid eventuella frågor angående köpet hänvisar vi till Chubb på någon av nedanstående kontaktvägar:

a)    Telefon: 0200883574 (måndag-fredag 8.30-17.00)
b)    E-post: transfer.se@chubb.com
c)    Brev: Insurance Business Transfer Team, Chubb Insurance Company of Europe, One America Square, 17 Crosswall, London EC3N 2AD, U.K.
d)    Hemsida: www.chubb.com/cice-transfer 

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic