navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Nollprissättning mellan Sverige och Nepal

Uppdaterad: 2015-04-26 08:41

Med anledning av jordbävningskatastrofen i Nepal nollprissätter vi samtal och sms från Sverige till Nepal.

För våra kunder som befinner sig i Nepal nollprissätter vi alla samtal och sms från Nepal till Sverige och det gäller även surf i Nepal. Nollprissättningen gäller alla med Telia kontantkort och Telia mobilabonnemang, för samtal till och från alla operatörer i Nepal fr.o.m. 25 april till och med 24 maj.

Läs mer om TeliaSoneras arbete på plats i Nepal.

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic