navigation-profile navigation-search navigation-menu navigation-services navigation-mail navigation-mail navigation-laddarefill navigation-forum navigation-close navigation-plus navigation-minus navigation-chevron-right navigation-newspaper heart

Problem med senaste iOS8-uppdateringen

Publicerad: 2014-09-25 14:00

Igår kom en ny version av iOS8 (8.0.1), och det har rapporterats att vissa kunder då bland annat tappat nätverksåtkomsten.

Apple rekommenderar att återställa telefonen till fabriksinställningar, och hämta om säkerhetskopia som görs innan uppdateringen.

Ny uppdatering ska vara på väg enligt Apple.

Läs mer här: http://support.apple.com

arrow-downt arrow-downt information navigation-arrow-down navigation-arrow-right