Prishöjning på Telia Bas

Publicerad: 2013-10-07 09:30

Den 1 januari 2014 höjs månadsavgiften för privatkunder som har Telias vanligaste teleabonnemang Telia Bas (fast telefoni via kopparnätet) med 20 kronor från 145 till 165 kronor.

Med start måndagen den 7 oktober och sju veckor framåt, det vill säga till och med vecka 47, kommer berörda kunder att få ett adresserat brev med information om höjningen. Prishöjningen berör även kunder som har Telia Bas i kombination med bredband och eventuellt tv och höjningen blir då 20 kronor på befintlig månadsavgift.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Tack för ditt bidrag!

cf-close-icon cf-add-round-icon cf-remove-round-icon cf-star-icon cf-check-icon
close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton