Det nya ledarskapet

Digitaliseringen innebär både utmaningar och möjligheter för ledare på olika nivåer. Det blir till exempel en större utmaning att mäta arbetsinsatserna, men där kan gamification vara en lösning.

Det har knappast undgått någon att digitaliseringen förändrat företagsvärlden, för såväl anställda som ledare. Det kommer vi att märka av även längre fram i tiden, det menar Emma Pihl, ledarskapskonsult och författare.

– Många av de tendenser som vi ser i digitaliseringens kölvatten i dag kommer att förstärkas, bland annat att företag kommer att behöva anpassa tillgänglig kompetens efter förändringar på marknaden, säger hon.

Att vidareutbilda befintliga medarbetare kommer ofta att vara en alltför långsam anpassningsmetod, lösningen blir snarare att arbeta med en mindre kärnorganisationer och komplettera med insatser från tillfälliga medarbetare, tror Emma Pihl.

– Det hänger även ihop med delningsekonomin, som kommer att sprida sig till allt fler områden. Nu har vi börjat vänja oss vid att dela ägodelar, men det kommer att bli lika naturligt att dela kompetens på distans.

Medarbetare man aldrig träffar
Det kan då vara rätt lång distans det är frågan om – med inhopp av tjänsteleverantörer från en helt annan del av världen.

– I många av dagens arbetsuppgifter är det inte relevant var medarbetaren sitter. Att leda någon som man aldrig kommer att träffa, som dessutom lever i en helt annan kultur, det är klart att det blir en utmaning, säger Emma Pihl.

Ledarskapet kommer därför att utvecklas allt mer mot att vara ”någon som medarbetarna vill följa”, spår hon.

– Det kommer att bli en palett av olika möjliga ledarskapsmetoder, eftersom krävs det att man utgår från sin egen personlighet för att kunna vara den typen av ledare. Det måste finnas en ärlighet, det går inte att ta på sig någon form av ledarhatt som man inte känner sig bekväm med.

Viktigare med feedback och uppföljningar
En ledare kommer också i ännu högre grad förväntas coacha, motivera och belöna engagemang. Feedback och uppföljningar kommer att ha ännu högre betydelse än i idag.

– Det handlar om att fokusera på att utveckla människor, för det är så företag kommer att kunna utvecklas framöver.

En chef som talar om företagets vision och värderingar – men samtidigt är öppen med vilka förväntningar som finns – kommer att kunna stimulera medarbetarna att tänka själva och fatta egna beslut.

– Det här är precis vad som behövs när digitaliseringen gör att allt fler arbetsuppgifter kan automatiseras och utföras av maskiner. Det som ”blir kvar” åt oss är de uppgifter som kräver att man kan leverera mer komplexa idéer och initiativ, ofta i samverkan med andra, säger Emma Pihl.

Nå nya nivåer med gamification
Förändringarna i arbetslivet innebär också att allt fler uppgifter blir svåra att kvantifiera, vilket i sin tur kan innebära en utmaning för ledarskapet. Här kan digitaliseringen bidra med möjligheter att möta utmaningen.

– Gamification är något som vi kommer att se allt mer i den här typen av sammanhang. Genom att göra en arbetsuppgift kan medarbetaren komma till nästa nivå, som i ett datorspel.

Detta är egentligen inget nytt, bara ett sätt att visualisera framsteg som man gör i arbetet när blir allt svårare att se sådana ”stegringar” på ett naturligt sätt, enligt Emma Pihl.

– Det är som i en ny bil, när det kommer växer fram en grön symbol om man kör miljövänligt. Det har säkert gått att utläsa av någon typ av sifferindikation tidigare, men i takt med att allt mer i vår vardag blir mer grafiskt – och därmed lättare att ta till sig – så behöver den typen av kommunikation prägla även livet på arbetet.

Läs mer i boken ”Framtidsrusta ditt ledarskap” från Emma Pihl.

Smart arbetsliv

Kunskapsbanken

Nyttan med den digitala arbetsplatsen