10 november 2023

4 min läsning

Arbetsliv

Testa ledarskap med inslag av gamification

Ökad digitalisering innebär både utmaningar och möjligheter för ledare på olika nivåer. När det blir allt svårare att mäta arbetsinsatser är kanske gamification lösningen.

Man som springer på gata mellan hus

Stora förändringar i företagsvärlden

Det har knappast undgått någon att digitaliseringen förändrat företagsvärlden för såväl anställda som ledare. Det kommer vi att märka av även längre fram i tiden, menar Emma Pihl, ledarskapskonsult och författare.

"Många av de tendenser som vi ser i digitaliseringens kölvatten idag kommer att förstärkas. Bland annat kommer företag att behöva anpassa tillgänglig kompetens efter förändringar på marknaden.", säger Emma Pihl.

Att vidareutbilda befintliga medarbetare kommer ofta att vara en alltför långsam anpassningsmetod, lösningen kommer snarare att handla om att arbeta med mindre kärnorganisationer och sedan komplettera med insatser från tillfälliga medarbetare vid behov, tror Emma Pihl.

"Det hänger även ihop med den så kallade delningsekonomin, som kommer att bli vanligare och sprida sig till fler områden. Nu har vi börjat vänja oss vid att dela ägodelar, men det kommer att bli lika naturligt att dela kompetens på distans.", tror Emma Pihl.

Medarbetare du aldrig träffar

Det kommer att bli vanligare att jobba tillsammans med människor man aldrig träffat och som kan befinna sig i en annan del av världen.

"För många av dagens arbetsuppgifter spelar det ingen roll var medarbetaren befinner sig geografiskt. Att leda någon som man aldrig kommer att träffa, som dessutom lever i en helt annan kultur, det är klart att det medför utmaningar.", säger Emma Pihl.

Ledarskapet kommer därför att utvecklas allt mer mot att ledare blir ”någon som medarbetarna vill följa”, spår Emma Pihl.

– Det kommer att finnas en palett av olika möjliga ledarskapsmetoder, eftersom det krävs att man utgår från sin egen personlighet om man ska kunna vara den typen av ledare. Det måste finnas en ärlighet, det går inte att ta på sig någon form av ledarhatt som man inte känner sig bekväm med.

Viktigare med feedback och uppföljningar

En ledare kommer också i ännu högre grad förväntas coacha, motivera och belöna engagemang. Feedback och uppföljningar kommer att ha ännu högre betydelse än i idag. Emma Pihl tror att det kommer bli viktigare att fokusera på utveckling av människor, för det är så företag kommer att kunna utvecklas framöver.

En chef som talar om företagets vision och värderingar – men samtidigt är öppen med vilka förväntningar som finns – kommer att kunna stimulera medarbetarna att tänka själva och fatta egna beslut.

"Det här är precis vad som behövs när digitaliseringen gör att allt fler arbetsuppgifter kan automatiseras och utföras av maskiner. De arbetsuppgifter som ”blir kvar” åt oss människor är de som kräver att man kan leverera mer komplexa idéer och initiativ, ofta i samverkan med andra.," säger Emma Pihl.

De arbetsuppgifter som blir kvar åt oss människor är de som kräver att man kan leverera mer komplexa idéer och initiativ, ofta i samverkan med andra.
– Emma Pihl, ledarskapskonsult och författare.

Nå nya nivåer med gamification

Förändringarna i arbetslivet innebär också att allt fler uppgifter blir svåra att kvantifiera, vilket i sin tur kan innebära en utmaning för ledarskapet. Här kan digitaliseringen bidra med möjligheter att möta utmaningen.

Emma Pihl tror att gamification är något som vi kommer att se allt mer i den här typen av sammanhang. Genom att klara av en arbetsuppgift kan medarbetaren komma till nästa nivå, precis som i ett datorspel. Detta är egentligen inget nytt, bara ett sätt att visualisera framsteg som man gör i arbetet på ett naturligt sätt.

"Det är som i en ny bil, när det visas en grön symbol om man kör miljövänligt. Det har säkert gått att utläsa av någon typ av sifferindikation tidigare, men i takt med att allt mer i vår vardag blir mer grafiskt – och därmed lättare att ta till sig – så behöver den typen av kommunikation även användas i arbetslivet.", avslutar Emma Pihl.

Du kan läsa mer om ämnet i boken ”Framtidsrusta ditt ledarskap” av Emma Pihl.

Fler artiklar i samma ämne: