LARMTRÖTTHET HAR IDENTIFIERATS SOM DEN STÖRSTA TEKNOLOGI-RELATERADE VÅRDRISKEN FYRA ÅR I RAD ENLIGT DET OBEROENDE ECRI-INSTITUTET

I den stressiga vårdmiljön är det lätt hänt att informationsflöden bryts samtidigt som allt mer tid som skulle kunna läggas på patienter i stället läggs på informationsletande eller administration. När viktiga meddelanden, provsvar eller patientinformation inte når rätt personer direkt kan det i bästa fall leda till onödig väntetid för patienter, och i värsta fall få förödande konsekvenser. Med Telias lösningar för tryggare och mer effektiv larmhantering säkerställs att ingen viktig tid spills.

Telia Procare™ ger personalgrupper med olika arbetssätt och arbetsflöden möjligheten att optimera sina behov av information oavsett om det gäller exempelvis akutlarm, uppdrag eller notifieringar.


✓ Minska stress och larmtrötthet.

✓ Öka patienternas säkerhet och integritet

✓ Lägg mindre tid på administration och informationssökande

Med säker larmhantering minimeras riskerna

Med kommunikationsenheten Ascom Myco minimeras riskerna att batteriet dör, att skärmen krossas eller att mjukvarutillverkarnas uppdateringar gör att larm-appen inte längre fungerar. Du får en hållbar och vattentät mobil enhet som är lätt att sprita av.

Med Telias Procare™ Larm- och meddelandeplattform kan vi integrera nästan vilket system som helst och med rätt mobil enhet.

.