Trygg och effektiv larmhantering ger säker vård

Larmtrötthet har identifierats som den största teknologi-relaterade vårdrisken fyra år i rad enligt oberoende Ecri-intitutet

Med säker larmhantering minimeras riskerna

Jag vill boka ett möte

Telia Healthcare