Telia Smart Buildings

  • Monitorering av fastigheten

    Mät temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, ljud, ljus med mera.

  • Förebyggande underhåll

    Med realtidsinformation ni kan agera proaktivt när något är fel i fastigheten.

  • Optimera driften

    Få förståelse hur din fastighet används för att kunna finjustera för mer effektiv drift.

Ge hyresgäster och besökare en bättre upplevelse. Med uppkopplade IoT-lösningar (Internet of Things) får du insikter i hur er fastighet fungerar och används, på så sätt kan ni öka komforten för både hyresgäster och besökare.

Lösningarna gör det enkelt att optimera driften, effektivisera den dagliga förvaltningen samt minska miljöpåverkan. Bra för fastigheten. Bra för alla. 

Det här är Telia Smart Buildings.

Visualisering i Telias IoT-plattform

Oavsett om ni äger en bostadsfastighet, en kommersiell eller offentlig fastighet kan vi hjälpa er att optimera och få en mer hållbar drift. Vi har verktygen som gör att ni enkelt kan monitorera, och förstå hur fastigheten fungerar och används för att kunna optimera förvaltningen och inomhusklimatet.

Telia Smart Buildings samlar in och visualiserar data från fastigheten i Telias IoT-plattform via sensorer. Genom att jämföra nyinsamlad data med historisk data kan ni upptäcka mönster som gör att ni kan planera underhåll och veta om något är fel redan innan hyresgästerna märker problemet. Detta gör också att ni kan finjustera alla uppkopplade rum, enheter och system. Och därmed reducera energikostnader och CO2-avtryck och istället öka effektiviteten och trivseln.

Smartare beslut

Med era fastigheter uppkopplade mot Telias IoT-plattform slipper ni gissa och kan börja ta bättre, mer välinformerade beslut.

Det är grunden till framtidens smarta fastigheter.

Rikshem kopplar upp 30 000 lägenheter

Telia smart buildings

Telia Climate Monitoring

ÖKA KOMFORTEN OCH SÄKERSTÄLL LUFTKVALITETEN

OPTIMERA ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Få koll på hur fastigheten används

Elda inte för kråkorna

Vill du veta mer?

Gör mer med mindre

Hållbar automation

Smarta lösningar

Internet of things