PROCARE

ProCare är en portfölj av tjänster och digitala verktyg helt anpassade för vårdens verksamhet.

✓ Få insikter om verksamheten för att identifiera förbättringsområden
✓ Möta patienter på deras villkor – fysiskt och digitalt
✓ Erbjuda personalen en bättre arbetsplats med mindre stress

Kontakta mig

rappport

"EN SJUKSKÖTERSKA ÄGNAR 32% AV SIN ARBETSTID ÅT ATT LETA INFORMATION"

Whitepaper

DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER FÖR VÅRDEN

Tjänster inom ProCare

VERKSAMHETSANALYS FÖR vården

DIGITALT VÅRDRUM

digital vårdplanering

POSITIONERING

LARMHANTERING

PRATA MED OSS OM PROCARE