PROCARE

ProCare är en portfölj av tjänster och digitala verktyg helt anpassade för vårdens verksamhet.

Med ProCare kan du

  • Få insikter om verksamheten för att identifiera förbättringsområden

  • Möta patienter på deras villkor – fysiskt och digitalt

  • Erbjuda personalen en bättre arbetsplats med mindre stress

rappport

"EN SJUKSKÖTERSKA ÄGNAR 32% AV SIN ARBETSTID ÅT ATT LETA INFORMATION"

Tjänster inom ProCare

GUIDE TILL EN VERKSAMHETSANALYS

DIGITALT VÅRDRUM

digital vårdplanering

POSITIONERING

LARMHANTERING

PRATA MED OSS OM PROCARE

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton