PROCARE

ProCare är en portfölj av tjänster och digitala verktyg helt anpassade för vårdens verksamhet.

✓ Få insikter om verksamheten för att identifiera förbättringsområden
✓ Möta patienter på deras villkor – fysiskt och digitalt
✓ Erbjuda personalen en bättre arbetsplats med mindre stress

rappport

"EN SJUKSKÖTERSKA ÄGNAR 32% AV SIN ARBETSTID ÅT ATT LETA INFORMATION"

Whitepaper

DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER FÖR VÅRDEN

Tjänster inom ProCare

VERKSAMHETSANALYS FÖR vården

DIGITALT VÅRDRUM

digital vårdplanering

POSITIONERING

LARMHANTERING

PRATA MED OSS OM PROCARE

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton svg-icon-arrow-down svg-icon-arrow-up svg-icon-checkmark