PROCARE

Med Telia ProCare får du en portfölj av tjänster och lösningar helt anpassade för vårdens verksamhet från en leverantör som tar ansvar för att tekniken fungerar.

  • Minska springtiden

  • Identifiera förbättringspotentialen

  • Mer tid för patienten

Vad är ProCare?


 

ProCare är en portfölj som består av ett stort antal både experttjänster och digitala verktyg för att lösa olika utmaningar, som fristående aktivitet eller som en helhet.
ProCare är plattformen som:

✓ Ger vårdgivaren insikter om sin egen verksamhet för att identifiera förbättringsområden och effektiviseringsmöjligheter.

✓ Öppnar upp verktygen och möjligheterna att erbjuda sina patienter en högre tillgänglighet. Helt enkelt möta sina patienter på deras villkor, fysiskt eller digitalt.

✓ Erbjuder vårdpersonalen en ordentligt förbättrad arbetsplats med mindre stress, bättre samarbeten och mindre tid spenderad på letande efter information.

Erbjudande

LÖSNINGSARKITEKTUR OCH APPLIKATIONER

Grundat i er verksamhets behov och krav designar vi en lösning där vi inkluderar tekniska lösningar och applikationer som utgör ett faktiskt stöd i verksamheten, frigör tid och underlättar administration.

HELPDESK OCH TEKNISK SUPPORT

Med en sammanhållen kontaktväg för supportärenden och tekniskt kompentent personal säkerställer vi kontinuerlig och effektiv hantering av er lösning med högsta möjliga tillgänglighet.

Erbjudande

Säker kommunikation

Vi skapar en stabil och uppdaterad plattform utifrån vårdgivarens behov. Vården ligger långt efter övriga samhället när kommer till digitalisering, det vill vi ändra på.