Homecare: Den uppkopplade patienten

HomeCare är en portfölj av moderna tjänster och digitala verktyg helt anpassade för patienter och kliniker i behandlingsarbetet av kroniska sjukdomar.

✓ Digital vård i mobilen ger patienten bättre kontroll över sin sjukdom
✓ Kontinuerlig patientuppföljning ger klinikern ökat behandlingsstöd
✓ Egenmonitorering effektiviserar vårdkontakten och fysiska besök minskas

Kontakta mig

Vård ska vara lättillgänglig

Tjänster inom HomeCare

IBD Home

Prata med oss om HomeCare