Telia HomeCare – bättre vård i hemmet

En plattform som skapar ett personligt konto med möjlighet att koppla på massor av olika sensorer för vård och omsorg på distans. Resultatet kan man lätt dela med sig av.

Så fungerar Telia HealthCare

Hjärtat i Telia HomeCare är en box som trådlöst kommunicerar med sensorer mellan hemmet och vårdgivaren, helt på brukarens villkor. Genom Telia HomeCare får brukaren kontroll över vad som händer i sitt hem och får fler kontaktytor mot vårdgivaren. Till exempel kan brukare få hjälp med olika typer av tjänster som blodprov eller EKG-mätning i hemmet. Patienten kan dessutom följa sin hälsoutveckling förebyggande och/eller dela den informationen vid sjukdom. Systemet kan även ge påminnelser när brukaren glömmer bort saker vilket är nog så viktigt inom äldrevården.

Ett konkret exempel på vilken typ av fördelar som Telia HomeCare skapar är tillämpningen nattlig tillsyn. Via Telia HomeCare kan en brukare med behov erbjudas tillsyn via en digital kamera på specifika tider, istället för att personal från hemtjänsten kommer in i brukarens hem nattetid. Många brukare föredrar denna typ av tillsyn eftersom den upplevs som mindre störande. För personalen frigörs tid till andra uppdrag samtidigt som deras trygghet ökar.

Fördelar för vårdgivare

 För en vårdgivare innebär Telia HomeCare att digital teknik i hemmet används för att driva en verksamhetsutveckling som leder till att äldre personer, och andra med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, kan känna trygghet och delaktighet i samhället, samt få tillgång till den service som är nödvändig för att kunna bo kvar hemma längre.

En stor fördel för de organisationer som använder Telia HomeCare är skalbarheten i lösningen. Istället för att som i dag behöva en kommunikationsförbindelse för Trygghetslarm, ytterligare en för videokommunikation, och en tredje för övervakningsutrustning etc. kan vårdgivare använda en och samma kommunikationsväg, för samtliga tjänster.

Telia HealthCare är byggd på öppen standard vilket innebär att en organisation som använder plattformen själva kan välja vilken utrustning de vill upphandla och installera hos brukare eller patient. Telia erbjuder också egna tjänster över Telia HomeCare.

Ett urval tjänster som kan anslutas till Telia HomeCare

✓ Telia Trygghetslarm, larmknapp med inbyggd högtalare och mikrofon i larmknappen
✓ Digitala trygghetslarm
✓ Tele- och videokommunikation
✓ Blodtrycksmätning som kan utföras själv, där resultat är möjliga att dela med familj och sjukvårdspersonal vid behov.
✓ Smart personvåg, där viktinformationen lagras säkert och kan exempelvis larma om kroppen samlar på sig vätska, en indikator för högt blodtryck.
✓ Larm kopplat till larmcentral
✓ GPS som gör vårdinsatser effektivare, samtidigt som utvalda familjemedlemmar notifieras vid larm.
✓ Medicinpåminnelse med kvittens
✓ Sensorförsett medicinskåp innebär att anhöriga kan få larm om skåpet inte öppnats på en viss tid.
✓ Smart timer
✓ Nattljus
✓ Passivitetslarm, brandvarnare och dörrsensor
✓ Rörelsesensor som notifierar valda familjemedlemmar i det fall ingen rört sig i rummet under ett visst tidsintervall.
✓ Påminnelse vid tappad kontakt mellan larmknapp och gateway t.ex. om brukaren lämnat huset
✓ Belysningsstyrning
✓ Påminnelse vid påslagen kaffebryggare, strykjärn mm efter t.ex.1-2 tim
✓ Nattlarm vid aktivitet nattetid t.ex. vid rörelse eller öppnad entrédörr
✓ Nattlig tillsyn med Kamera/Aktivitetsuppföljning
✓ Påminnelse vid tekniklarm t.ex. dålig batteritid, tappad täckning, dålig bandbredd, strömavbrott mm

Broschyrer
Telia Healthcare - Ger mer vård för pengarna (pdf)
Telia Healthcare - Effektivare sjukvård på patienternas villkor (pdf)
Telia Healthcare - Digitala trygghetstjänster (pdf)
Telia Healthcare - Digital tillsyn för ökad trygghet (pdf)