Telia CareGuide gör vårdbesöket smidigare för alla

Information till medborgare och patienter för att underlätta kontakten med vården. Guida till rätt ställe.

I Telia CareGuide finns tjänster som möter brukare och patienters informationsbehov. Det kan handla om allt från webbaserad rådgivning till de digitala skyltar på vårdinrättningen som underlättar ett vårdbesök.

Ett exempel är självbetjäningsterminaler för automatiserad ankomstregistrering. Dessa kan användas på sjukhus eller inom kommunala lokaler för att avlasta kassapersonalen och samtidigt ge besökaren för en enkel och snabb incheckning.