Suveräna moln, säkerhetsarbete, dedikerade nät och 5G

25 maj 2023, 07.00–14.00, Stjärntorget 1, Solna

Telia Cygates data sänds via Telias datanät – som är en del av totalförsvaret och skyddas därmed från eventuella utländska intressen. Under torsdagen den 25 maj bjöd Telia Cygate och Telia tillsammans in ett 60-tal kunder för att prata suveräna molntjänster, dedikerade nät, cybersäkerhet, 5G och sist men inte minst om hur du kan skydda den moderna arbetsplatsen som i många fall blivit hybrid. En suverän molntjänst kan vara alternativet.

Person som använder laptop, sitter i en fönsternisch med katt

Suveräna moln, som en vanlig molntjänst, men med ytterligare kontroll och säkerhet

Hanteringen av data blir allt mer komplex. Det finns en uppsjö av mer eller mindre gratis molntjänster att lagra företagets data i och de flesta känner till tjänster som OneDrive från Microsoft och GoogleDrive eller Amazon Web Services. Men var hamnar datan? I vilken geografisk region och vilket regelverk skyddar din data från intrång? Kan utländska myndigheter få möjlighet att se vad ni lagrar i molnet?

Kundkommunikation

Mikael Efron och Ulf Söderström gick under sin presentation igenom vikten att utforma sin kommunikation efter mottagarens villkor och olika kommunikationskanaler för kontakt med kunder. För att hantera kommunikation över flera kanaler lanserar Telia en tjänst som heter CPaaS ”Communication Platform as a Service”

Säkerhet på arbetsplatsen

Simon Binder från Telia Cygate berättade om säkerhet på arbetsplatsen, där den mänskliga faktorn inte sällan är öppningen in till skyddad data. En av de vanligaste felen både rörande persondatorer och servar, är att säkerhetsuppdateringar ligger väntande. Simon främsta råd för ökad säkerhet är att installera uppdateringarna direkt och inte vänta dagar eller veckor. 

Suveräna moln

Skälen för att använda en suverän molntjänst beror på att det finns ett behov av att upprätthålla en suveränitet över datan och att också ha avtal som definierar vad som ingår i tjänsten. PaaS och SaaS är olika sätt att hålla allt uppdaterat på ett kostnadseffektivt och skalbart sätt. (DIPA) “Data Protection Impact Assessement” är en metod för att först klassificera den data man har i bolaget och ställa sig frågan vilken säkerhetsmiljö som krävs eller inte krävs, innan den sänds upp till molnet.