09 november 2023

3 min läsning

Kundcase

Vägen framåt för Terranor är mobila lösningar från Telia

Terranor har uppdraget att hålla våra vägar i skick. Dygnet runt, året runt och under alla årstider. För att möjliggöra detta har de personal med jour, ständigt beredda att rycka ut om vägar behöver plogas eller saltas. Kraven på hög tillgänglighet och möjlighet att ansluta entreprenörer till sina jourgruppnummer har fått Terranor att välja Telia som leverantör av mobiltelefoni och växellösningar.

Lastbil som plogar snö från en väg i mörker

Terranor ser till att Sveriges vägar fungerar som de ska

Terranor finns över hela Sverige och arbetar med vägunderhåll och väginfrastruktur. Det handlar om allt ifrån reparationer och förbättringar till att även bygga mindre vägar och cykelbanor. Vintertid så upprätthålls ständig beredskap att ploga, sanda och salta vägar för att hålla dem framkomliga och säkra. Uppdragsgivarna är främst Trafikverket och kommuner i alla delar av landet.

Tillgänglighet dygnet runt är ett krav

Med personal över hela landet och en blandning mellan egna anställda och kontrakterade underentreprenörer är kraven stora på fungerande kommunikation. Trafikverket har nummer som allmänheten kan ringa för att rapportera in problem och störningar. När någon ringer in måste det samtalet sedan kunna kopplas vidare i en växel för att nå fram till någon på Terranor som har jour och kan åtgärda problemet med vägen. Över dygnet skiftas personalen så det är viktigt att kunna schemalägga vidarekopplingsfunktionen så samtalet alltid går till rätt mottagare.

"Fungerande telefoni är oerhört viktigt för oss eftersom vi jobbar mot kontrakt som kräver att vi svarar upp inom kontrakterad tid på dygnets alla timmar. Vid exempelvis olyckor på våra vägar är det av största vikt att koordinering blir korrekt och att främst telefoni och digital kommunikation fungerar med hjälp av 4/5G-uppkopplade enheter.", berättar Rikard Frisk, IT-chef på Terranor.

Rikard Frisk Terranor
Vid exempelvis olyckor på våra vägar är det av största vikt att koordinering blir korrekt och att främst telefoni och digital kommunikation fungerar med hjälp av 4/5G-uppkopplade enheter.
– Rikard Frisk, IT-chef på Terranor.

Terranor tar också hjälp av Telia för att hantera sina licenser på tjänster inom Microsoft 365. Det sparar tid och administrativt arbete. Strategin för IT-infrastruktur hos Terranor handlar mycket om molnet. Som relativt nystartad och oberoende verksamhet sitter Terranor inte fast med någon gammal plattform som måste lappas och lagas, utan de kan utnyttja molnets fördelar på bredd och i stor utsträckning använda sig av IT-lösningar som erbjuds som tjänst.

Uppkopplade fordon för ökad hållbarhet

Nästa steg blir att ytterligare utveckla uppkopplade maskiner och fordon för att kunna samla och använda data effektivt. Till exempel vid orderhantering, ärendehantering och ruttoptimering. Det kommer att öppna för bättre hållbarhet och ekonomi, eftersom resurser kan utnyttjas mer effektivt. Idag ökar också kraven på miljörapportering av verksamheten. Något som till stor del kommer att gå att automatisera med hjälp av IoT.

Telias lösning innehåller:

Fler artiklar i samma ämne: