29 februari 2024

4 min läsning

Hållbarhet

Enklare och mer hållbart – därför väljer Capgemini Mobil som tjänst

Hållbarhet står idag högt upp på de flesta företags dagordning, och då särskilt miljöarbetet. Faktum är att när svenska företagare får svara på vilka associationer de får när de hör begreppet hållbarhet så svarar nästan en tredjedel klimat, cirkularitet och återvinning (enligt Telias digitala index 2022).

Kvinna med mobiltelefon arbetar vid laptop.

Just cirkularitet betyder att resurser nyttjas, återanvänds och återvinns för att undvika onödigt avfall. Det är något globala konsultföretaget Capgemini tagit fasta på. Med ett uttalat mål om att arbeta mer miljösmart i den egna verksamheten och att driva hållbarhetsfrågan i dialogen med sina uppdragsgivare.

Mobilen – konsultens livlina

Capgemini erbjuder konsulttjänster i fler än 50 länder med fokus på områden som verksamhetsutveckling, digital transformation och tekniknära IT-tjänster. Själva kärnan handlar om att hjälpa organisationer att omvandla teknikens möjligheter till verklighet.

I Sverige har företaget verksamhet över hela landet, och arbetar med några av landets ledande exportföretag och viktiga samhällsfunktioner. Capgeminis konsulter är ofta på resande fot och ute hos kunder, ibland under längre perioder. Mobilen och datorn är, förutom viktiga arbetsverktyg, en viktig kanal för att hålla kontakt med kollegor och arbetsgivare.

– Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Det är högpresterande människor som arbetar i teknikens framkant. Ska vi locka de bästa talangerna på marknaden så är det viktigt att vi kan erbjuda en arbetsplats med en god digital upplevelse. En modern smartphone som kan hantera de senaste digitala tjänsterna är därför en hygienfaktor för oss, berättar Björn Sjögerås, operativ chef för Capgemini i Skandinavien.

Det innebär samtidigt att Capgemini har en stor mobilflotta, med fler än 5000 smartphones bara i Sverige. Att köpa in nya smartphones kostar en hel del, samtidigt som den genomsnittliga livslängden för en mobil är kortare än för annan konsumentelektronik. Det är varken bra för plånboken eller miljön.

– Vi är idag alltmer uppkopplade och det beteendet tar vi med oss in på arbetsplatsen. Så prestanda och design är viktigt när våra medarbetare väljer smartphone. Men precis som i samhället i stort så ser vi också en ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor bland våra anställda. Här såg vi en möjlighet, att skapa en hybridmodell för att hantera företagets mobiler. Mer kostnadseffektiv och som samtidigt minskar resursslöseri och möter användarnas behov, fortsätter Björn Sjögerås.

Mobil som tjänst – ett smartare och mer hållbart sätt att hantera mobilflottan

Capgemini i Sverige valde Mobil som Tjänst Plus, en lösning från Telia som innebär att de hyr mobiler i ställer för att köpa dem. På så vis kan de erbjuda sin personal de senaste mobilerna till en fast månadskostnad. Telia tar i sin tur tar hand om allt från inköp och uppstart till service, reparationer och byten. Även en allriskförsäkring ingår. Medarbetarna kan själva välja bland smartphones från ett i den webshop som Telia förvaltar och utvecklar åt företaget.

– Förutom att det blivit enklare att hantera mobiler, för både företaget och personalen, så har vi också medvetet utformat lösningen för att tekniken ska hålla längre, och därmed minska behovet av att byta. Alla mobiler paketeras med skärmskydd och skal. Och efter två år kan man få behålla sin smartphone, givet att man fortsätter använda den i tjänsten under en viss period. På så vis skapar vi förutsättningar och incitament för ett cirkulärt tänk, där vi kan minska resursslöseri, säger Björn Sjögerås.

Ännu ett steg i denna riktning är att Capgemini introducerat Fairphone i sitt sortiment. En smartphone som utvecklas av ett holländskt företag, med målet att använda material och råvaror som utvinns och återvinns på mer hållbara sätt.

– En kollega kontaktade mig för ett tag sedan och var upprörd över att han faktiskt kunde byta mobil efter två år. Han tyckte det var slöseri. Alltfler har den här inställningen. Slit och släng-samhället är inte hållbart. Här tycker jag vi tar viktiga steg i rätt riktning och det är ett arbete vi kommer fortsätta med, avslutar Björn Sjögerås.

Skulle en smartphone gå sönder så kan medarbetare få en ersättningsmobil till nästa dag. När det till slut är dags att lämna tillbaka gamla mobiler så görs det på ett säkert sätt i Sverige. All data raderas på mobilerna. Sedan får de antingen nytt liv eller återvinns på ett miljösmart sätt. Hela denna process tar Telia hand om.