21 mars 2024

2 min läsning

Hållbarhet

Telia får fortsatt Platinum-betyg i Ecovadis

För andra året i rad har Telia Company fått platinum-betyg av EcoVadis, världens största och mest betrodda leverantör av hållbarhetsbetyg. Telia fick ett totalbetyg på 83 av 100, vilket placerar företaget bland de tusen bästa av mer än 100 000 företag som utvärderats av EcoVadis över hela världen.

Ekovadis platinum logo 2023

För att göra sin bedömning mätte EcoVadis kvaliteten på Telias hållbarhetsledningssystem genom att utvärdera våra policyer, åtgärder och resultat, med fokus på 21 hållbarhetskriterier inom fyra områden: miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. I år uppdaterade EcoVadis sin metodik och begärde mer detaljerad information inom miljö, arbete och mänskliga rättigheter.

Under de senaste åren har Telia gjort stadiga förbättringar genom att grundligt integrera hållbarhetsagendan i affärsstrategin och i nyckelprocesser. Vi har fattat beslut om åtaganden och satt upp ambitiösa mål. Vi samarbetar kontinuerligt med olika intressenter för att bättre förstå och hantera effekter och risker, och vår rapportering inom hållbarhet har blivit alltmer detaljerad, med beskrivning av både resultat och utmaningar.

Magnus Lindwall, Strategy Manager Sustainability, B2B Telia Sverige, säger: “Telia är en viktig aktör för att hjälpa samhället ställa om till att bli mer hållbara. Det är en trygghet för oss och för våra kunder att vi får en så pass bra score även i år. EcoVadis-betyget är ett bra bevis på att vårt hållbarhetsarbete är i absolut framkant. När vi dessutom har kunskap och tjänster för att hjälpa våra kunder bli mer hållbara, så är vi kundens bästa val på dess hållbarhets-resa.

Telia har en leverantörsprofil i EcoVadis, med resultat i den absoluta toppen: ”Platinum supplier”.

Full åtkomst för kund till styrkortet sker genom EcoVadis. Kunden begär då tillgång till styrkortet genom att logga in på sitt konto i EcoVadis.

Många kunder använder EcoVadis för en enkel bedömning av sina leverantörer.