Skånetrafiken utvecklar framtidens kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Skåne har vuxit kraftigt de senaste, och de har ambitionen höja såväl kvantitet som kvalitet gällande vardagsresandet i regionen. För att lyckas med detta har de inrättat ett utvecklingscenter, även kallat ”Labbet”, på Malmö Central.

Resandet inom Skåne har under det senaste decenniet ökat kraftigt, från 70 miljoner resor år 1999 till 167 miljoner resor år 2017. År 2020 förväntas denna siffra ha stigit till över 220 miljoner resor.

Samtidigt har Skånetrafiken, som ansvarar för kollektivresorna i regionen, ett mål om att minst åtta av tio kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda år 2020 – från en nivå på knappt 60 procent år 2016.1

– Vi når ännu inte ända fram när det gäller kundnöjdheten. Vi vet att många upplevde att en hel del kring resandet var krångligt tidigare. En av våra uttalade satsningar har därför varit att göra reseupplevelsen enklare, säger Johan Karlberg, digitaliserings- och it-chef på Skånetrafiken.

Offentliga upphandlingar försvårar
Det innebar i praktiken bland annat att möta kundens hela reseupplevelse, istället för att enbart fokusera på transporten mellan två hållplatser.

Dessutom har de haft hög prioritet på att tänka nytt kring framtidens biljettsystem. Men kravet på offentliga upphandlingar riskerade att bli en bromskloss för innovation.

– Systemet med offentliga upphandlingar gör det svårt att hålla en hög innovationstakt. Det går alltför lång tid mellan planering och genomförande, så vi bestämde oss för att börja arbeta på ett nytt sätt för att kunna ha ett agilt perspektiv och lätt kunna testa nya idéer mot våra kunder, säger Johan Karlberg.

Direktkontakt med verksamheten
Hösten 2015 etablerade man därför ett utvecklingscenter mitt i Malmö Central, där ett 40-tal personer dagligen arbetar med fyra olika parallella utvecklingsprojekt.

– En av fördelarna med att ha utvecklingen just där är att vi bokstavligen har direktkontakt med verksamheten – vi ser vad som händer när tågen står stilla eller hur resenärsströmmarna fungerar när alla ska ta sina bussar på morgonen.

En annan stor fördel är att de har allt samlat under ett tak, berättar Johan Karlberg.

– I labbet sitter såväl en del egna medarbetare som olika konsulter och ibland samarbetspartners. Projekten går ofta hand i hand eller har påverkan på varandra, och på det här sättet underlättas samarbetet väsentligt.

Samarbeten med transparens
Skånetrafiken har även tagit initiativ till samarbeten med högskolor och andra länstrafikbolag.

– Det är också ett nytt sätt att arbeta, med en högre grad av transparens än tidigare i samarbetena. Det är en oerhört bra väg att komma framåt; mycket kostnadseffektivt, vilket är en viktig aspekt eftersom vi givetvis måste hushålla med skattebetalarnas pengar.

Transparensen är också ett sätt att få nya samarbetspartners intresserade, menar han.

– För att kunna hålla en hög innovationstakt krävs förstås god kompetens, och för att locka till oss attraktiva medarbetare och samarbetspartners måste vi vara tydliga med vår målbild. Nu när vi har varit det har det blivit många som velat vara med på vår resa.

Många köper biljett i appen
Han berättar att mätningarna visar att deras satsningar har gett resultat, bland annat har deras NKI (Nöjd Kund Index) stigit snabbt när det gäller hur lätt det är att köpa sin biljett.

– Närmare en tredjedel av kunderna köper numera sina månadskort i appen, vilket i sig är ett mycket gott betyg, tycker jag, säger Johan Karlberg och tillägger:

– En intressant detalj är också att de som har börjat använda våra nya biljettsystem är nöjdare med Skånetrafiken överlag.

Öppna system med tillgänglig data för samarbete
De närmsta framtidsplanerna för Skånetrafiken innebär bland annat ett samarbete med Blekingetrafiken och Östgötatrafiken om gemensam utveckling av biljettsystemet, liksom nya sätt att ta ett helhetsgrepp kring kundernas reseupplevelse. Inte minst kring trafikinformation kring kundens hela resa.

– Det finns många aktörer i branschen som experimenterar med MaaS – Mobility as a Service – och testar olika lösningar. Vi är måna om att ligga i framkant i den utvecklingen, och att samtidigt skapa möjligheter för andra att ta fram innovationer, säger han och fortsätter:

– Bland annat ser vi till att öppna våra system så att data finns tillgänglig för den som har nytta av den.

Foto: Karl-Johan Hjertström / Skånetrafiken

Region Skåne och det smarta samhället
I det här videoklippet från årets Telia Connect2Business kan du höra Mats Ekstrand, digitaliserings- och it-direktör på Region Skåne, berätta om hur de arbetar för att skapa det smarta samhället.

Läs också
Digitalisera för miljöns skull
Lantmäteriet tar hjälp av blockkedjeteknik
Samverkan gör Malmö mer livskraftigt

Fotnoter
1 Skåne.se