Lantmäteriet tar hjälp av blockkedjeteknik

Lantmäteriet fortsätter sin innovationssatsning och har nu färdigställt plattformen som krävs för att genomföra den första helt digitala fastighetstransaktionen. Blockkedjeteknik är en viktig del av den världsunika lösningen, som bygger på ett brett samarbete med externa aktörer.

För tio år sedan tog Lantmäteriet över ansvaret att hantera sådant som servitut, lagfarter och inteckningar i olika fastighetsärenden. Ett par år senare drog de igång sin stora satsning mot att låta hanteringen skötas ”totalt digitalt”.1

Blockkedjeteknik har tidigt varit i fokus för dem och nu finns en teknisk lösning för helt digital administration av fastighetsöverlåtelse, från försäljning och köpekontrakt, finansiering, pantsättning och inskrivning av lagfart och inteckning, på plats.

– Blockkedjeteknik är just nu den enda teknik som kan förhindra att den digitala informationen som hanteras kan förändras eller manipuleras i efterhand, säger Mats Snäll, CDO på Lantmäteriet och förklarar:

– För oss är det i första hand en mycket värdefull teknik då det är den säkrast möjliga lösningen, något som krävs för att vi ska kunna bibehålla det höga förtroendet för transaktionshanteringen.

Besked efter några sekunder
En välkommen bonuseffekt av en blockkedjelösning för fastighetsöverlåtelser är att den effektiviserar processen.

– Det gäller främst i de delar som ligger utanför Lantmäteriets process för inskrivning av information om överlåtelsen, även om vi kan se vinster i den också. En fastighetsaffär består av många steg där det kommer att bli tydliga tidsvinster.

Slutanvändaren, alltså den som genomför affären, kommer att få betydligt snabbare bekräftelser och beslut tack vare den nya tekniken, konstaterar Mats Snäll.

– Allt sker i princip momentant. Det har vi redan kunnat se genom de automatiska beslut som vi har infört för inteckningsärenden. Där är det bankerna som har hand om hanteringen, och som nu kan få besked efter bara några sekunder. Tidigare kunde det handla om flera veckors väntan på ett besked.

När man slipper fysisk postgång i flera led går ärendena givetvis snabbare, men det bidrar också till en ökad säkerhet.

– En del talar om säkerhetsrisker med digital hantering, men att skicka sådana här dokument fram och tillbaks med post rymmer definitivt större risker i så fall – förseningar, försvunna brev eller i värsta fall id-kapningar, säger Mats Snäll.

Tar hjälp av samarbetspartners
Lantmäteriet har nu tillsammans med sina samarbetspartners – bland andra Telia – satt upp en fullt fungerande produktionsmässig miljö för att kunna genomföra en riktig fastighetstransaktion helt digitalt.

– När det gäller teknik och process har vi kommit mycket långt, även om det kan behövas en del tester för att säkerställa funktionerna. Den stora utmaningen just nu är att få ett regelverk som tillåter oss att hantera enbart digitala kontrakt, säger Mats Snäll.

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att se över förutsättningarna för ett sådant regelverk, och i nästa steg ska en statlig utredning dra igång.

– Det här projektet har varit starkt pådrivande för att få det i rullning. Ett nytt regelverk kommer att gynna många verksamheter framöver.

Denna helhetslösning som nu ligger redo att användas är världsunik, enligt Mats Snäll.

– Det finns många som använder smarta digitala lösningar och blockkedjeteknik, men den här typen av helhetsgrepp på detta område är vi hittills ensamma om. Det är ett traditionellt och konservativt område, så det här breda samarbetet med olika aktörer är unikt.

Foto: Johnér / Cultura Creative

Läs också
Blockkedjor snart i vården
Livsmedelsfusk kan stopps av blockkedjor
Blockkedjan så funkar den

1 Läs mer:Lantmäteriets mål ska vara digitalt progressivt (Telia)